Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava
 • Katalog Šumava.eu - Fauna
  STRNAD OBECNÝ

  Emberiza citrinella


  Vědecká klasifikace :

  Říše : živočichové

  Kmen : strunatci

  Podkmen : obratlovci

  Třída : ptáci

  Podtřída : letci

  Řád : pěvci

  Čeleď : strnadovití

  Rod : strnad


  Strnad se vyskytuje téměř v celé Evropě a ve střední Asii. Je k vidění od Norska a Španělska až po Bajkal. Je stálý, na podzim k nám pouze přilétají strnadi ze severu. Nejčastěji ho spatříme v zemědělské krajině na okrajích polí, na křovinatých remízkách, u silnice, u železničních tratí u potoků a řek. Městským částem se vyhýbá. Od podzimu se hejna strnadů potulují po polích a silnicích, v zimě je občas můžeme spatřit i na krmítku.


  Je poněkud větší a protáhlejší než vrabec, dosahuje průměrné délky 17 cm a váhy okolo 30 gramů.Sameček je citrónově žluté barvy, samička je spíše skořicově rezavohnědá. Mají silný, zašpičatěolý zobáček, který je typický pro semenožravé ptáky. Kostřec je červenohnědý s bílými hrany křídel. Samička má pruhovanou hruď.


  Jeho zpěv je jednotvárný, krátký, jednoduchý, trvale se opakující. Zní to jako zvonivě cvrčivý popěvek, zakončený vyšším tónem. Zpívá z vyvýšeného místa s rozhledem. Na patnících, v roští, na nízkých remízkách. Jeho zpěv můžeme slyšet po celý den od února do podzimu. Létá svižně a hbitě, často ve vlnovkách. Jeho let je doprovázen zpěvem. Často poposkakuje po zemi drobnými skoky. Pokud ho něco rozčílí, pocukává ocasem a načepýří pírka.


  K hnízdění dochází na jaře, kdy si samci začínají obhajovat svoje teritoria a snaží se vystrnadit soupeře. Během roku zahnízdí 2x až 3x. Hnízdo staví samička ze stébel trávy, listí, kořínků. Je umístěno na zemi nebo v křoví nízko nad zemí. Do něho samička snáší 3-6 bělavých vajec s hnědými skvrnami. Sedí na nich po dobu 14 dnů. Po vylíhnutí mláďat se o potravu starají oba rodiče. Mláďata jsou krmena hmyzem, jinak v potravě převažuje rostlinná složka, především semena.