Mažoretky Premium Vimperk

PŘEDSTAVUJEME: Do vimperských klubů a spolků určitě patří i Mažoretky Premium Vimperk, o.s. O rozhovor a prezentaci jsme poprosili členku souboru Michaelu Kačmárovou.

 

 

Mažoretky Premium vznikly v roce 2008. Předtím jste působily jako mažoretky u TGM. Co vás vedlo k tomu se osamostatnit?

Z důvodu rozpuštění předchozí skupiny, která fungovala pod vedením ZŠ TGM Vimperk, jsme se rozhodly v mažoretkovém sportu dále pokračovat. Nechtělo se nám končit a pouštět z ruky tak milovaný předmět, jako byla hůlka. V září roku 2008 jsme se sešly poměrně ve velkém počtu. Pamatuji si, že nás byla snad celá „šestnáctka“, jak se slangově říká tvaru po čtyřech řadách a čtyřech zástupech. Každá skupina má ale svůj určitý vývoj. Komplikací pro některá z děvčat byla časová náročnost či dojíždění. Daly jsme tedy dohromady jádro v počtu deseti členek. Tréninky jsme začaly jen s hůlkou v ruce, postupně jsme zainvestovaly do pořízení několika nových kostýmů a náčiní jako pom-pom, deštník a třásně.

 

 

 

Jakých akcí jste se zúčastnily v minulém roce a co pro nás chystáte na letošní rok?

V loňském roce jsme opět vystupovaly na různých akcích. Mohli jste nás vidět například na pouti ve Čkyni a Borových Ladách. Nechyběla vystoupení na narozeninových oslavách, štandu, hokejbalu v Žernovicích, májovém průvodu ve Zbytinách, pivních slavnostech ve Zdíkovci a Mysliveckém plesu v Šumavských Hošticích. Již po třetí jsme uspořádaly vystoupení pro Dům klidného stáří v Pravětíně. Dechový orchestr ZUŠ Vimperk jsme doprovodily v dubnu na Plese dechovky a mažoretek v KD Cihelna, v květnu na akci zvané „Váčkářův Zbiroh“ ve Zbirohu a v červnu na nočním koncertu na zámku. V únoru nechyběl tradiční masopustní průvod (Fasching), v červnu pak Volksfest a v říjnu koncert ve Freyungu, kde jsme doprovodily druhý ze spolupracujích orchestrů, a to Stadtkapelle Freyung.

Do nové sezóny připravujeme tradičně nové sestavy. V současnosti pracujeme na sestavě s náčiním baton („tyčka“). Novinkou také je, že nás nyní uvidíte v novém složení, jelikož jsme skupinu rozšířily o dvě mladé slečny. Letos nás již tradičně budete moci vidět na Plese dechovky a mažoretek, který se koná 13.dubna, dále na různých akcích, poutích a slavnostech nejen v okolí, ale i v zahraničí (Německo). Na září letošní roku plánujeme oslavu k našemu 5.výročí. Bližší informace o této akci budou k dispozici na našich webových stránkách, popř. plakátech ve městě.

 

 

 

Kolik je vás členek a jak a kde společně trénujete?

V součastné době mají Mažoretky Premium Vimperk, o.s. 11 členek. Díky vstřícnosti a ochotě pana  Z.Kutila, jemuž patří upřímné poděkování za poskytnutí využití sálu Hotelu Zlatá Hvězda, se zde scházíme jednou týdně v neděli na 2 hodiny tréninku.

 

 

 

Navštívily jste i zahraničí, kde všude vás již znají?

Ano, v zahraniční jsme byly mnohokrát. Spolupracujeme s již zmíněným německým orchestrem Stadtkapelle Freyung, s nímž jsme společně navštívily v roce 2009 rakouské město Seewalchen, kde se konal dvoudenní festival dechových orchestrů. V roce 2010 jsme strávily nádherný týden v přístavním městě Chorvatska Pula, kde jsme vždy dopoledne a večer vystupovaly na promenádách u moře nebo vedle amfiteátru. Volný čas jsme společně s dechovkou trávily užíváním sluníčka na pláži a koupáním v moři. Pravidelně několikrát do roka jezdíme na vystoupení do našeho partnerského města Freyung. V únoru zde doprovodíme jako každý rok německou dechovku na masopustním průvodu (Fasching). Mimo tato zahraniční města jsou Mažoretky Premium Vimperk, o.s. známy například v Dačicích, Zbirohu, Českých Budějovicích, Ktiši, Prachaticích, Strakonicích a v dalších menších městech v Jihočeském kraji.

 

 

 

Pokud bych se i já nebo kdokoliv jiný chtěl stát mažoretkou, kam se máme obrátit a co nás čeká?

Každá nová členka je u nás vítána! Na našich zmíněných webových stránkách v sekci Kontakt naleznete potřebné údaje pro jakýkoli dotazCo by případné zájemkyně čekalo? Dlouhé točení s hůlkou, volný čas strávený tréninkem, vystupování na akcích, při kterých je často buď hrozná zima nebo naopak nesnesitelné horko.  Sžití s kolektivem, spousta zábavných a úsměvných zážitků a příhod z vystoupení. 

 

 

 

Od kolika let se může stát holčička mažoretkou a do kolika let je to ještě vhodné být mažoretkou?

Věkový průměr není nijak zvlášť omezen. Mažoretkou se holčička může stát již od první třídy. Pro mažoretkové soutěže jsou vymezeny 3 věkové kategorie – kadetky, juniorky a seniorky. Myslím, že horní věková hranice u seniorek pro soutěžní disciplíny byla stanovena na 30 let. Dle mého názoru je to na každé z nás, do kolika let nás bude tento sport bavit, bude nám radostí do života a bude nám sloužit zdraví :-). 

 

Ve vaší skupině je v současné době jaký věkový průměr?

Věkový průměr se pohybuje kolem 23 let. Nejstarší člence bude letos 27 let. Od října 2012 máme dvě mladičké posily ze základní školy, a to slečny ve věku 10 a 11let.

 

 

 

Jste přece jenom vícečlenná dívčí skupina, jak spolu vycházíte?

Tak jako hokejisti, takže výborně :-).  Naše spolupráce stojí na kompromisech. Hlavní trenérku nemáme, ale ústřední postavou je slečna mažoretka Bc.Miroslava Pulcová, která především zajišťuje vše potřebné pro vystoupení a vymýšlí s námi sestavy. O výběru skladeb a prvků do choreografie rozhodne vždy většina. Každý nový prvek je od mažoretky vždy vítán.

 

Trávíte spolu čas i mimo cvičení? Například společná dovolená?

Přímo na společné dovolené jsme zatím nebyly, pouze v rámci vystoupení se Stadtkapelle Freyung jsme strávily týden v chorvatském přístavním městě Pula. Párkrát jsme se také sešly a poseděly u dobrého jídla a pití. Konec loňského roku jsme společně strávily příjemným předvánočním posezením v Pizzerii Marco.

 

 

 

Jak se cvičí například s deštníkem? Není to nebezpečné?

 S deštníkem se moc rychlé kousky dělat nedají. Nemyslím si, že by to bylo nějak zvlášť nebezpečné. S tímto náčiním vymýšlíme většinou sestavy na pomalou a jemnou hudbu. Jako doplňující prvek používáme klobouk.

 

 

Čím se lišíte od klasických mažoretek?

Mažoretky Premium Vimperk, o.s. se od typických mažoretek liší tím, že se neúčastní soutěžních akcí, nýbrž své vystoupení zaměřují na kulturní, společenské či sportovní akce a pracují nejen s náčiním baton (hůlka), ale rovněž s pom-pom, deštníkem a kloboukem. Touto cestou bychom ještě rády poděkovaly městu Vimperk za poskytnutí finančního příspěvku na ušití nových kostýmů, za které patří velké díky paní Květoslavě Markové.

 

Je možné si vás jako Mažoretky objednat i na společenskou či soukromou akci?

Ano, je to možné. Jsme schopné připravit vystoupení jako doplňkový program třeba na svatbě, na narozeninové oslavě nebo předtančení na ples. Bližší informace s nabídkou vystoupení naleznete na našem webu www.mazoretkypremium.cz.

 

 

Děkuji za rozhovor.

Lenka Doubková

 

 

 

 

 

 

http://www.mazoretkypremium.cz/

http://www.facebook.com/pages/Ma%C5%BEoretky-Premium-Vimperk/102526966449576?fref=ts