Je otázkou priorit, do čeho bude investováno

STAROSTA REAGUJE: V minulých dnech se na vimperk.eu živě diskutovalo o několika tématech. Starosta města Bohumil Petrášek chce na některé zveřejněné věci reagovat, dáváme mu tedy slovo:

 

 

Otázka zimního stadionu

 

Po zpochybnění kolaudace zimního stadionu bylo nutno provést zcela zásadní rekonstrukci technologie. Posledním krokem pro to, aby nebyl ZS zavřen, bylo zajištění statiky konstrukce spojené s nátěry. Bohužel při kolaudaci by ZS zkolaudován pouze pro sportovní akce. Pro jiné než sportovní akce jsou nutné stavební úpravy. Největším problémem je ale hluková studie a z ní vyplývající protihluková opatření. Hluk ze sportovních akcí je v pořádku, hluk z případných kulturních akcí je problém. Vhodnější prostory pro pořádání koncertů poskytuje „Cihelna“, která je pro toto lépe vybavena. Zázemí ZS bude postupně opravováno. V letošním roce by mělo dojít k rekonstrukci přívodu tepla na ZS a s tím spojené úpravě některých rozvodů teplé vody a opravě šaten pod tribunami. Některé nedostatky na ZS je možno řešit i v rámci oprav a údržby. V nejbližší době by mělo dojít k převzetí správy ZS společností Městské služby Vimperk. Zastupitelům již vyla představena nová koncepce správy sportovišť a nebyly k ní zásadní připomínky.

 

Otázka komunikací ve městě

 

Po každé zimě se opravují poškozené komunikace, a to včetně chodníků a schodišť. Poškozené chodníky i schodiště budou opraveny, až to klimatické podmínky dovolí. V současných podmínkách není reálné provést řádnou opravu schodišť. V letošním roce dojde i k zásadní rekonstrukci některých schodišť tak, aby se zvýšila jejich životnost a bezpečnost pro chodce.

 

Otázka sportovního areálu

 

Sportovní areál je v majetku TJ Šumavan Vimperk. Město poskytuje ze svých prostředků každoročně cca 700 tis. Kč, které jsou určeny na údržbu a část se investuje do areálu podle požadavků TJ. V roce 2011 zpracovalo město pro TJ Šumavan na základě iniciativy pana Jiřího Formánka z fotbalového klubu žádost o dotaci na fotbalové hřiště s povrchem z umělé trávy a z iniciativy volejbalistů byla podána žádost na nové kurty pro tento sport. Realizace měla být v roce 2012, avšak Ministerstvo školství jako příjemce žádostí tyto vůbec nehodnotilo. V loňském roce podle dostupných informací bohužel TJ tyto žádosti neoprášila a nepodala. Žadatelem musí být vždy vlastník nebo dlouhodobý nájemce areálu. Město by se mělo stát vlastníkem sportovního areálu až v polovině roku 2014.

 

Nakonec

 

Každý může realizovat jen to, na co má peníze. V minulosti se ve městě proinvestovala značná částka finančních prostředků. Je otázkou priorit, do čeho budou peníze investovány. Řada kritiků vidí jen to, co ještě není uděláno. Velkou investicí, která město čeká, je zásadní rekonstrukce úpravny vody v Brlohu, což je akce za téměř 30 mil. Kč. Bohužel bez možnosti dotace. Pak si můžeme položit zcela jednoduchou otázku. Co je důležitější?