Šumava domovem

Nová občanská platforma – ŠUMAVA DOMOVEM

Zakládajícím prohlášením byly včera 2.6.2014 ve Vimperku stanoveny hlavní cíle nové občanské platformy “Šumava domovem”.

Jedná se o další krok vzešlý z nedávného (22.5.) setkání pěti desítek zástupců šumavských obyvatel i spolků, které vyústilo společným prohlášením “Šumava zní i jiným hlasem”.


V něm se tato skupina otevřeně postavila na podporu nového vedení Správy NPŠ v čele s Pavlem Hubeným a také podpořila kroky ministra životního prostředí Richarda Brabce, jenž vyústily odvoláním Jiřího Mánka. Prohlášením byl zároveň vyjádřen nesouhlas se senátním návrhem zákona o NPŠ a s dalšími kroky různých zájmových skupin, směřujícími k postupné likvidaci Národního parku Šumava.

Šumava domovem je platformou otevřenou všem, bez ohledu na bydliště nebo místo působení, kterým je a bude blízké její poslání a činnost, o níž budeme pravidelně informovat.
Text zakládajícího prohlášení:

ŠUMAVA DOMOVEM

Šumava domovem je otevřenou platformou všech, kteří si uvědomují sounáležitost člověka s přírodou. Byla založena během společného setkání pěti desítek účastníků dne 22.5.2014 ve Vimperku, s vydaným prohlášením „Šumava zní i jiným hlasem“. Šumava domovem je také platformou, která si uvědomuje unikátní nenahraditelnou hodnotu šumavské přírody jako ojedinělého přírodního celku tuzemského i evropského významu, zasluhujícího si nejvyšší stupeň ochrany. Šumava nepotřebuje zachránit, ale chránit!

CO PODPORUJEME

• Celospolečenské vnímání Šumavy a jejího podhůří jako oblasti s unikátním přírodním bohatstvím, které je potřeba chránit.

• Výchovu a vzdělávání společnosti, vedoucí k pozitivnímu vnímání významu a poslání Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.

• Národní park podle mezinárodních kritérií.

• Vytvoření společného Česko – Bavorského národního parku s rozsáhlou příhraniční jádrovou zónou.

• Společnou ochranu unikátní přírody na území české i bavorské Šumavy.

• Společně koordinovaný a k přírodě šetrný rozvoj oblasti Česko – Bavorsko – Rakouského příhraničí, profitující z kvalitní ochrany přírody.

• Dodržování zákonů, které mají vliv na ochranu přírody a krajiny Šumavy.

• Moderní ochranu přírody založenou na výsledcích vědeckého poznání a mezinárodních zkušeností.

• V maximální míře uchovat ráz šumavské krajiny.

JAK TOHO DOSÁHNEME

• Aktivním podílem a spoluprací na legislativních procesech.

• Výchovou, osvětou a vzděláváním.

• Mezinárodní spoluprací.

• Aktivním prosazováním a dodržováním principů ochrany přírody a krajiny.

• Prosazováním šetrné a poznávací turistiky.

• Ochranou památek a kulturního dědictví.

 

(zdroj: Šumavské noviny)