prachatice

Upozornění na uzavírku

Upozornění na uzavírku komunikace přes Šibeniční vrch (škvárové hřiště)

 
Z důvodu rekonstrukce stávající účelové komunikace bude v termínu od 9. června 2014 do 12. srpna 2014 úplně uzavřena účelová komunikace přes Šibeniční vrch, v úseku od křižovatky ulic Národní – Mírová k silnici III. třídy č. 14531 v ul. Husinecká.


Objízdná trasa není vyznačena. Silniční provoz bude veden obousměrně po místní komunikaci v ul. Národní, po silnici III/14130 v ul. Osecká, Pivovarská, po silnici III/14531 v ul. Husinecká, v Prachaticích.

Uzavírka bude označena dopravními značkami a dopravními zařízeními, žádáme občany, aby stanovené značení respektovali.

Dodavatelem stavby je na základě výběrového řízení firma SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, odštěpný závod České Budějovice.

 

(zdroj: www.prachatice.eu)