logoduha

EU má plán, jak snížit plýtvání

EVROPSKÁ UNIE ZVEŘEJNILA PLÁN, JAK SNÍŽIT PLÝTVÁNÍ SUROVINAMI


ČESKÁ REPUBLIKA BY MĚLA ČASEM RECYKLOVAT STEJNĚ JAKO DNES VLÁMSKO, NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ ZEMĚ

 

Evropská unie právě představila plán, podle kterého by všechny členské státy měly do šestnácti let recyklovat odpady stejnou měrou, jako to dnes dělá nejlepší země, belgické Vlámsko. Chce tak postupně snížit závislost kontinentu na dovážených surovinách.

Pokud bude dnes představený návrh schválen, České republice nezbude než zvýšit recyklaci ze současných třiceti na sedmdesát procent. Aby se to podařilo, stát a radnice budou muset rodinám usnadnit třídění odpadu podobně, jako to dělají například německá nebo právě belgická města.

Evropská komise dnes představila balíček různých projektů, jež mají snížit plýtvání přírodními zdroji, které evropské hospodářství každoročně pohlcuje.

V klíčové oblasti nakládání s odpady Evropská komise navrhuje:

•    Recyklovat do roku 2030 až 70 % komunálních odpadů – o něco méně, než nyní recykluje Vlámsko. Česká republika nyní dosahuje pouze 30% recyklace, což je méně než evropský průměr a sotva polovina množství, které recyklují nejlepší země.

•    Recyklovat ve stejném termínu až 80 % odpadních obalů ze zboží – průměr EU je nyní 67 % a Česká republika dosahuje asi 70% recyklace.

•    Do roku 2025 ukončit skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů. Je to s rozdílem jediného roku přesně stejný návrh, jaký ve sněmovně v červnu navrhl sociálně demokratický poslanec Robin Böhnisch a jenž připravilo Hnutí DUHA.

•    Opatření, která by měla do deseti let pomoci, aby celkové množství jídla vyhozeného do popelnic kleslo bezmála o třetinu.

Poslanecká sněmovna bude v červenci opět jednat o sporném zákoně o odpadech, který podporuje i ministr Richard Brabec a který namísto recyklace přesměrovává odpady ze skládek do spaloven. Ekologická organizace doporučí poslancům změny, aby návrh byl v souladu s novými evropskými plány.

Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA, řekl:
 „Naše vlády doposud počítaly s tím, že jenom o něco vylepší recyklaci a velkou část odpadků budou spalovat. Ale pokud se v Unii na tomhle plánu dohodneme, budou na to i naši ministři muset jít úplně jinak. Vláda musí novou legislativu i evropské fondy použít hlavně na to, aby domácnostem usnadnila třídění odpadu.“

„Očividně je to naprosto reálné. Ve Vlámsku sedmdesát procent odpadu recyklují už řadu let a Německo se k nim rychle přibližuje.“

„Česká republika v recyklaci komunálních odpadů kulhá daleko za úspěšnými evropskými zeměmi, recyklujeme sotva polovinu. Zbytečně tak plýtváme miliony tun recyklovatelných materiálů, které musíme nahrazovat dováženými surovinami.“

„Poslanci budou v červenci opět jednat o sporném zákonu o odpadech, podle něhož chce ministr Brabec přesměrovat komunální odpady ze skládek do spaloven. Měli by jej upravit tak, aby byl v souladu s unijními recyklačními plány.“

 

-tz hd-