Zbraňová amnestie: 49 odevzdaných zbraní

 

 

Jihočeští policisté od občanů převzali za tři týdny zbraňové amnestie 49 kusů zbraní.

 

 

Uplynul již třetí týden tzv. „zbraňové amnestie“. Jak jsou na tom jihočeští občané s odevzdáváním zbraní? Policejní specialisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál udělali malý souhrn dosud odevzdaných zbraní a munice a to k pondělí 21. července 2014. Informuje policejní mluvčí mjr. Mgr. Jiří Matzner:

 

V rámci Jihočeského kraje bylo odevzdáno 49 kusů zbraní a 1 970 kusů různého střeliva. Občané odevzdávají všechny kategorie zbraní, pistole, revolvery, vojenské útočné pušky či brokovnice.

 

zbrane

 

 

K jistým kuriozitám patří odevzdání pyrotechniky původně přechovávané na lodi majitele. Konkrétně se jednalo o 1 kus pyrotechnického iniciátoru, 19 kusů elektrických palníků P-1, 3 kusů osvětlovacích raket ROS 40. Pyrotechnika byla odevzdána na obvodním oddělení policie ve Vodňanech a následně ji policisté předali pyrotechnikům, jako specialistům určeným k likvidování tohoto materiálu. Policisté z Obvodního oddělení Blatná převzali od jednoho občana také ne úplně běžnou munici a to puškový granát.

 

Co se stane s odevzdanou zbraní?

Specializované pracoviště jihočeské policie, konkrétně odborníci na balistiku z pracoviště kriminalistické techniky a expertíz zbraň podrobí odbornému zkoumání, aby vyloučili podezření, že s touto zbraní byl spáchán trestný čin.

 

Pokud je výsledek zkoumání pozitivní, vyzvou policisté odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál držitele, který zbraň odevzdal, k podání vysvětlení a k dalším úkonům.

 

Pokud je výsledek negativní, policisté informují osobu, která zbraň předala do úschovy o tom, že si ve lhůtě do šesti měsíců může požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k držení této zbraně. Nepožádá-li o vydání příslušných dokladů, nebo nebudou-li mu vydány (např. v případě, že není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, má následující možnosti jak se zbraní naložit:

převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C na jiného oprávněného držitele

požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, B nebo C nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna

• požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy.

 

– red, p cr-