Šumava hubeného léta

Šumava hubeného léta

Do Národního parku Šumava přišly spolu s novým ředitelem Hubeným také hubená léta a není divu. V předchozích 7 letech se tylo a radovalo a to nejen na úkor lesa, ale také na účet státu. Podle výročních zpráv byl provoz parku jenom během období 2007-2010 dotován 1,1 miliardy Kč z našeho rozpočtu kromě toho že hospodařil s penězi za prodané dřevo. Kdyby správcové těchto peněz četli dobře povinnou literaturu, tak by se z díla Karla Klostermanna dověděli, že kůrovec je zlatý brouček a tam kde hlodá, není třeba ničeho dotovat, pokud se zároveň kácí a prodávají napadené stromy, což se dělo a to velmi silně. Brouček se rojil hlavně v bezzásahových zónách, odtud přelétal do II. zón, a tam se vesele kácelo! Někdo sice občas připomínal, že je možné šetřit les i peníze pro budoucno a chovat se jinak, ale koho to zajímalo? Vždyť v národním parku neplatí hospodářské poučky lesníků! A tak se kácelo, pily ječely, vody šuměly, dřevo se prodávalo, v hospodách se výskalo a ve Vršovicích vládli zelení. To byla ale tlustá léta!

 

Žádné hvozdy ale nejsou nekonečné a brouček taky neumí sežrat všechno, a pokud se mu pod kůru nevejde alespoň ten jeho domeček (resp. snubní komůrka do kambiální části lýka) tak vyhlásí dočasný ústup, z větší části zahyne a ve zbytku se přestěhuje do ojedinělých polomů, kterých je v lese permanentně několik vždycky. Co budeme dělat, řekli si správci NP, když jim v Praze odmítli tučné dotace z dřívějších let? Co budeme dělat, řekli si, když neměli odkud brát další tlusté stromy se zlatým broučkem? No, moc toho dělat nemůžete, řekli jim ti okolo! V  hubených chvílích člověk bere rozum do dlaní, když už nemůže otevřít sklady našetřených zásob, jako to udělal v Egyptě, v době sucha biblický Josef.

 

Ředitel Hubený tedy v hubeném období bere rozum do dlaní a nemá to lehké! Zrádné hlasy mu našeptávají, že by mohl všechen smrk na Šumavě prohlásit za nepůvodní a potom v rámci zvyšování ekologické stability vykácet a prodat i ty slabé smrky, které zbyly a ve kterých se ten šikovný velký druh kůrovce neumí zabydlit. Tady teď musíme být velmi bdělí, abychom se nedočkali nějaké další kamufláže, která je nasnadě.

 

 18.2.2015, Martin Klewar, lesník se specializací na ochranu lesa