Padá nám korouhvička

Korouhvička na Městské knihovně připomíná spíše šikmou věž v Pise. Na fotografii je však vidět, že již dochází k nápravě.