Šumavští záchranáři připraveni na letní sezonu

Zajištění bezproblémové spolupráce se všemi složkami IZS, proškolení profesionálních i dobrovolných členů či posílení služeb na všech stanicích, tak vypadá příprava Horské služby Šumava na nadcházející letní sezónu.

 

Lze předpokládat, že návštěvnost tuzemských destinací v této sezóně vzroste. „Máme zabezpečeno rovnoměrné pokrytí našeho pohoří, nonstop dispečink pro celou oblast Šumava je zajištěn ze stanice Špičák, dále pak máme záchranáře na stanicích Prášily, Kvilda, Nová Pec a Kramolín,“ uvedl Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava. Všichni profesionální i dobrovolní členové, kteří budou sloužit na uvedených místech, prošli před zahájením sezóny náročným doškolením. To neobsahuje jen teoretickou přípravu, ale i řadu praktických cvičení v terénu.

horska 1

„Zajištěna je také spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského i Jihočeského kraje a také s oběma krajskými Leteckými záchrannými službami. Zároveň také spolupracujeme v případě potřeby s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem a na území Národního parku Šumava s Informační a strážní službou “ řekl Michal Janďura. Kromě toho mají všichni profesionální i dobrovolní členové Horské služby za sebou ve spolupráci se ZZS komplexní školení tzv. First responderů, tedy záchranářů, kteří dojedou ke zraněnému dříve, než mohou dorazit zdravotníci, především v místech, kde je dojezd sanitky buď delší, nebo komplikovaný například terénem.

 

Novinkou jsou tzv. záchytné body na tratích Bikeparku Špičák. Na všech jsou umístěny cedulky s písmenem, které označuje příslušnou trať a číslem. Zároveň pracovníci Bikeparku vypracovali podrobnou mapu všech tratí s umístěním těchto záchytných bodů. „V případě úrazu tak ihned víme, kde se například stala nehoda. Tratě vedou silně zalesněným terénem, sami cyklisté obvykle nevědí, kde vlastně jsou a odpadne tak někdy zdlouhavé hledání místa nehody,“ uvedl k vytvoření záchytných bodů Michal Janďura. Po dobu otevření Bikeparku bude během jeho provozu zajištěna služba na stanici HS ve sportovním areálu na Špičáku.

horska 2

„Systém záchytných bodů především pomůže cyklistovi, který se na trase zranil, aby se rychle zorientoval a mohl přesně určit, kde se nachází. Stejně tak záchranáři Horské služby, když dostanou písmeno trati a číslo bodu, podle mapy ihned ví, kam mají jet,“ uvedl Jan Kasík z Bikeparku Špičák s tím, že se tak výrazně zkrátí čas dojezdu HS. Dodal, že Bikepark Špičák je jedinou lokalitou v ČR, ve které se pořádá jeden ze závodů Evropského poháru ve sjezdu horských kol, takže i závodníkům či pořadatelům na trati značení ulehčí orientaci.

 

Náčelník Janďura také připomněl už několik let zavedené jednotné pohotovostní číslo Horské služby ČR +420 1210, které se zatím velmi osvědčilo. „Slouží především pro nahlášení úrazů, pro plánování tras či informace o aktuálním počasí by měli turisté používat spíše čísla na jednotlivé stanice, které najdou na webových stránkách Horské služby ČR,“ doplnil náčelník Janďura. Důrazně také apeloval na návštěvníky pohoří, aby se řídili jak Desaterem pro pohyb v horském terénu, tak Desaterem horského cyklisty. Uvedl, že pokud budou turisté, cyklisté či koloběžkáři tato Desatera dodržovat, výrazně sníží možnost úrazu či jiné nehody.

 

-tzhsčr-

Foto: Horská služba Šumava