Vimperk – Fotokronika Jana Tláskala – březen 2017

 

 

 

Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních … tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal

 

 

31.března:

A máme tu počasí …

… jako stvořené k létání 🙂 .

Ve Vimperku vyšplhal krátce po poledni teploměr na téměř neuvěřitelných osmadvacet stupňů, podvečerní Boubín pak vítal návštěvníky přesně poloviční hodnotou, … 

… tedy +14°C, což ovšem zákonitě nevydrželo. V okamžiku slunečního západu, … 

… kdy bylo stále ještě možno takto slabě spatřit Alpy, následoval pokles o dva stupně. Lze však předpokládat, … 

… že noční teplota nesestoupí pod nulu. 

 

30.března:

Sluníčko na sebe po rozpačitém ránu skutečně nedalo dlouho čekat … 

 

29.března:

Další z úžasně teplých jarních dnů upravil již také okolo spodní tyče boubínský sněhový stav do podoby, která je dostatečně výmluvnou i bez dalšího zvětšování a přiblížení měřící stupnice. 

V průběhu dne přibývající oblačnost nám ale signalizovala mírnou změnu počasí, … 

… což večerní pohled z věže všemi směry jedině pozvrzuje. Zatažený obzor se prezentuje sice stále slušnou, ale poněkud zakalenou a rozostřenou dohledností, … 

… takže i západ sluníčka pozorujeme skrze jemnou clonu, jež nám však nebrání spatřit sluneční skvrny, ba i nepatrně nazelenalý svrchní okraj – tedy nesporného původce záblesků, pro něž dnes ovšem nejsou patřičné podmínky. 

Zítra se sice probudíme pod zataženou oblohou, ale určitě se nemusíme obávat plačtivého březnového loučení. Slunečno se vrátí … 🙂 .  

 

28.března:

Vimperský noční mrazík se prakticky neustále držel nuly, což sice postačilo k lehké námraze na venku zaparkovaných automobilech, ale již před pátou hodinou ranní teploměr ukázal +0,2°C. Větší překvapení z daného hlediska však čekalo na Boubíně, kde o pouhou hodinku později vládla hodnota +6°C se zjevnou vyhlídkou dalšího oteplování. Vidět pak za daných podmínek takto ostré a čisté Alpy už lze pomalu nazývat malým zázrakem, …

… neboť v probíhající roční době můžeme většinou očekávat jedině postupné ubývání nejen podobně mimořádných zážitků, nýbrž alpské viditelnosti jako takové.

Pod doslova vymetenou nebeskou klenbou byla uchystána barevná slavobrána pro vstup sluníčka, … 

… jenž se odehrál za přítomnosti neodmyslitelných zelených záblesků.  

Poté už jako vždy následovala fantastická světelná modelace alpských štítů, …

… mezi nimiž nescházel ani Klosterwappen. 

Tentokrát už se vše obešlo bez sebemenších náznaků optického zkreslení, takže se zrovna díváme na pravou podobu dachsteinského masivu, během uplynulého víkendu ještě mocně zrcadlícího.

Vnitrozemské barvy logicky prozrazovaly blízkost sluníčka nejsilněji.

Západní příhraniční hory, jako např. zde zrovna oba Roklany ve společnosti ustupujícího boubínského stínu, pak stále nezapřou oproti vnitřní Šumavě bohatší sněhový stav. 

Špičkovou dohlednost bezesporu reprezentovala na obzoru zřetelně vystupující Přimda, … 

… zatímco Watzmann spolu se svými sousedy stále ještě víceméně podřimoval v jihozápadním oparu. I tam však co nevidět intenzivněji dosáhnou sluneční paprsky. 

Sečteno a podtrženo – ze všeho viděného jasně plyne, … 

… že dnešní den se zařadí ke krásně slunečným a mimořádně teplým.  

 

27.března:

Takováto parkovací místa se na prvním nádvoří vimperského zámku jen tak nevidí, …

Podíváme-li se na ně trochu podrobněji, stáváme se svědky počátků etapy, která by tu mohla snad konečně znamenat ono příslovečné blýskání na lepší časy, jaké si zámek dozajista zaslouží. 

 

26.března:

Ocitáme se v čase bleskových proměn počasí, závislých především na změnách teploty. Poslední březnová neděle, která nás uvítala letním časem, navázala na včerejší vytoužené slunečno, které Boubín i jeho okolí zbavilo poutavých nočních a časně ranních námraz … 

… a navrátilo celé krajině jarní ladění. Podvečerní teplota však zakotvila na hodnotě -1°C, což svědčí o tom, že po nějaký čas nás ještě čekají v dané době nepřekvapující noční mrazíky.   

Pohled k stále ještě zamlženému jihu prozradil, že tam dosud přetrvávají poměrně strmé teplotní rozdíly, jejichž následkem lze i na takto slabě viditelných alpských partiích pozorovat drobné odchylky od obvyklé podoby – tedy zbytky slábnoucího atmosférického zrcadlení.  

Nejpůsobivějším úkazem se dnes ovšem stalo torzo slunečního halového sloupu, chvílemi protínané kondenzačními stopami letadel … 

… a v každém případě výrazně přispívající k abstraktnímu vyznění západní oblohy.  

Sluníčko, klesající vrstvou jemných cirrů do zámoří, pak přizdobilo svůj odchod ze scény slabými náznaky zelených záblesků.

 

25.března:

Poslední jitro středoevropského zimního času 2016/17 se na Boubíně skutečně neslo ve znamení nepřehlédnutelné zimní symboliky. Prvním, co tady nevyhnutelně člověku padlo do oka, byla námraza, kompletně pokrývající celou konstrukci rozhledny. 

Vládl tu totiž čtyřstupňový mrazík a měl dostatek tvůrčího materiálu v podobě bohatých zásob mlhy, pravidelně navíc obnovovaných tentokrát východním větrem. Již cesta vzhůru, nabízející hned kousek nad Kubovkou volný pohled na hvězdnou oblohu, však s přibývající výškou prozrazovala, že pokud by snad vrchol byl zamlžen, půjde jen o čepici, a to nikterak pevně usazenou. Jemně se rýsující náznaky známých horských obrysů (zde konkrétně Bobíka a Solovce) pak zmíněný předpoklad jen potvrdily. 

Vítr tentokrát zjevně ctil spojenectví se sluníčkem, jemuž stále udržoval v mlze vodorovný průzor, … 

… a měl tak svůj podíl na vší barevné kráse, …  

… jež nebeskou sluneční pouť …  

… od samého počátku provázela. 

 

 

 

 

 

Plné nasvícení patřilo spíše k vzácnějším okamžikům, ale pokud již nastalo, dalo úžasně vyniknout vší fantazii, s níž mrazík postupně zkrášlil okolní smrčiny, …

… zatímco slábnoucí, ale stále se nevzdávající mlha chvílemi halila okolní krajinu … 

… do jemných závojů. 

Opět tu však scházel sluníčku volný prostor k tomu, … 

… aby mělo příležitost dovést slabě zřetelné náznaky gloriol do obvyklé syté barevnosti. 

Celá krajina ostatně budila dojem, že namísto plného projasnění se jí zalíbilo ve stavu jakési šerosvitné zadumanosti, … 

… jíž zjevně podléhaly i náhle z dosavadního obzorového oparu vystupující příhraniční vrcholy v čele s Luzným.  

Celá tato atmosféra se vyznačovala neobyčejně uklidňujícími účinky … stačil však jediný pozornější pohled jižním směrem a vší úlevné letargii byl rázem konec. Počasí posledních dnů by už člověku málem dalo zapomenout, že výraznější teplotní změny mívají za následek atmosférická zrcadlení. Tím pádem se vše, co právě vidíme za Plechým, stává – i s ohledem na danou roční dobu – téměř bleskem z čistého nebe (porovnejme si tento snímek s podobným z letošního 24. ledna, kde najdeme též návaznosti na další variace spatřeného jevu – http://vimperk.eu/index.php/vimperk/11606). 

A co teprve pohled směrem k Dachsteinu! 

Tady nám střídající se pásy teplého a studeného vzduchu opticky stvořily jakýsi nový fantastický ostrov, … 

… přízračně zahalený do jemné mlhy a každou chvilku měnící v nejdrobnějších detailech své tvary. Zkrátka ukázková fata morgána. 

Změny se ostatně nevyhýbají ani alpskému pásu mezi Plechým a Smrčinou, … 

… přičemž toho všeho se stáváme svědky v průběhu zvolna končícího března (před rokem jsme touto dobou slavili Velikonoce, konkrétně přímo Velký pátek, a tehdejší počasí podobné jevy dokonale vylučovalo). 

Dnešní jitro už se zkrátka zapíše do historie svou mlžnou beneficí … 

… a barevnými náladami, za jaké by se nemusel stydět štětec nejednoho renesančního mistra, počínaje samotným Leonardem. 

Současně je ovšem jisté, že se tu právě rodí … 

… krásný slunečný jarní den, v němž bude i Vimperk zbaven svého prakticky celotýdenního inverzního sevření. 

Boubínský snímek tohoto druhu by nicméně bez problémů slušel třeba i lednu. 

Současně není vyloučeno, že tuto prchavou krásu … 

… již zítra na rozhledně nenajdeme. 

Ale dočkejme času, však se přesvědčíme … 🙂 . 

 

24.března:

I nadále se optimističtější pohled na svět nabízí ve výšinách, tedy nad hladinou pokračující inverze … 

 

23.března:

Včera vysmívaný neúspěšný pokus zimy zakontrovat příznivému jarnímu vývoji počasí vyústil s večerem v poctivou hustou mlhu, která se sice v dnešním časném dopoledni odlepila ze dna vimperských ulic, ale sluneční paprsky k městu po celý den nepustila. Nezbývalo tedy než vsadit na tisíckrát osvědčené řešení, totiž proběhnout tou protivně neprůhlednou šedí sluníčku naproti. Své ovoce začal onen pokus přinášet zhruba v jedenácté stovce nadmořských metrů …   

… a s každým dalším se situace vyvíjela slibněji, … 

… včetně ohlédnutí nazpět. 

Sněhová situace nezapře převažující teploty nad nulou (Kubovka na počátku výstupu hásila +6,5 °C, boubínská věž pak na uvítanou a bez dalších změn +4°C), takže například tento ostrůvek, co jeden z posledních milosrdně rozložený zrovna okolo spodní sněhoměrné tyče, dávno přestal být věrohodným ukazatelem, … 

… resp. údaje, jaké tu stále ještě lze odečíst, již nemají všeobecnou platnost pro celý Boubín. 

Pravdě mílovými kroky blíže je tyč na vrcholu, jejíž snímek se již obejde bez obvyklého detailního výřezu. 

Mlha však nesložila zbraně – s pomocí západního větru (jenž se během večera stočil prakticky do opačného směru) náhle započala s obkličováním rozhledny a následným výrazným zmenšováním viditelných úseků krajiny, beztak kompletně ležící pod inverzní hladinou. Důvod k rozmrzelosti ale nezavdala, … 

… neboť vyvolala celý sled korón, … 

… jejichž úžasné barevné i tvarové variace … 

… provázely sluníčko … 

… na celé dráze jeho sestupu. 

Byť došlo i na takovéto výrazné okamžiky, … 

… závěrečné slovo přece jen náleželo mlze. Lze se tak jedině dohadovat, jak se všechny okolnosti, které danou situaci umožňují, ba přímo modelují (včetně již vzpomenuté stabilní čtyřstupňové teploty), budou dále odvíjet v průběhu noci i zítřka.

 

22.března:

Od samého rána by se na základě pohledu z okna dalo říci, že zima na sebe dlouho nedala čekat s protiúderem … ale z mokrého sněžení, které vlivem teplot sice proměnlivých, ale každopádně nad nulou zjevně nedožije večera, si už nedělá nic snad ani ta němá tvář. 

 

21.března:

Nějak se na nás to čerstvě zrozené jaro od samého úsvitu kaboní, …

… boubínskou teplotu drží na rovné nule …

… a sluníčku posílá do cesty tradiční protivníky.

Tím vším si ale dozajista nedáme zkazit náladu, …

… neboť postupné změny barev …

… jsou jasným příslibem lepších vyhlídek.

Silný západní vítr se pak může v průběhu příštího vývoje celé situace stát sluníčku potřebným spojencem. Vyčkejme s patřičnou trpělivostí věcí příštích … 🙂 

 

20.března:

Posledních 310 minut nás v okamžiku pořízení tohoto snimku dělí od jarní rovnodennosti a zima, zdá se, i na Boubíně dávno rezignovala na svou vládu. Teploměr ukazuje +0,5°C, což sice nepředstavuje zrovna vedro, ale v každém případě se nacházíme nad bodem mrazu. Ani ledový západní vítr se najednou nezdá být tak protivně vlezlým, …

… ale přece jen aspoň úspěšně udržuje na samé špičce hory tradiční mlžnou čepici. Ta ovšem nejspíš nebude mít dlouhého trvání, ostatně již teď, napneme-li řádně zrak, můžeme rozeznat slabounké obrysy Bobíku a Solovce.

Co dodat k dostatečně výmluvnému záběru na vrcholovou sněhoměrnou tyč?  

Nic více, než že navzdory posledním bílým ostrůvkům je tu naměřená hodnota momentálně rovna nule. 

Pata spodní tyče sice ještě není obnažena až na trávu, … 

… ale pokles sněhové vrstvy v porovnání s pátečním stavem je rovněž nepřehlédnutelný. Vítejme tedy jaro! 

 

19.března:

Jemně mrholivá svatojosefská noc je poslední zimní, zítra už se bude v tentýž čas ukládat ke spánku jarní Vimperk. 

 

18.března:

Lépe dívat se do vlivem tepla předčasně rozkvetlých okrasných křovin nežli na temně šedivou oblohu, z níž se večer spustí déšť, jenž podle zvěstí meteorologického radaru vytrvá až do zítřka … 

 

17.března:

Třetí březnový pátek sice naplnil očekávání zvratu počasí, ale neopomněl též přidat malý a jistě milý dárek, když namísto původně předpokládaného poledního času nastolil nepříznivo až v pozdních odpoledních hodinách. Od rána prakticky blankytná obloha se začala proměňovat okolo čtvrté a o hodinu později pak nefalšovaný přechod fronty dokonce okořenila v tomto měsíci již druhá krátká bouřka. Ochlazení z možná nečekaných, leč v průběhu dne skutečně naměřitelných devatenácti stupňů tentokrát neskončilo pod nulou, …   

… a tak mohl neustále pokračovat proces ubývání boubínské sněhové pokrývky, … 

… jemuž nemálo napomáhal i déšť. Beze změny zůstává jedině skutečnost, že lesy blíže k Johnovu kameni zatím stále uchovávají o bezmála 20 cm silnější vrstvu … 

… nežli vrcholové partie, … 

… v jejichž případě už se často vlastně ani nedá hovořit o souvislé bílé pokrývce. Travnaté ostrůvky se stále zvětšují a vzájemně propojují, dosud pokryté úseky cest pak opět vykazují nepříjemně zvýšenou kluzkost, neboť všude, kde byl předchozí sníh návštěvníky ušlapán, vznikl střídáním teplot čistý led, jemuž aktuálně probíhající tání pranic neubírá na nebezpečné zrádnosti.   

Přecházející fronta se na věži postarala o jakýsi předčasný soumrak, … 

… v jehož průběhu postupně ustal déšť a od západu ještě dvakrát slabě zahřmělo. 

Jako by chtěly odpovědět nebesům, podboubínské lesy v krátkých úsecích několikrát lehce “zakouřily”. 

I v takové náladě bylo možno vysledovat náznaky barevných proměn, které však ustrnuly jaksi v půli cesty … 

… a o dalším projasnění, ba zkontrastnění krajiny si člověk mohl leda nechat zdát. Zapadající sluníčko zkrátka za daných podmínek nesvedlo více, nežli ukazuje snímek pořízený v okamžiku jeho vrcholné snahy. 

Nadešel čas rozloučení. Teplota stojí na hodnotě +3°C , do potemnělých lesů se s nemalou pravděpodobností, že tam vydrží do rána, začíná nenápadně vkrádat mlha. Zdá se, že zima své poslední dny vzdala, … ale známe ji – nadcházejícímu jaru ještě leccos vrátí i s úroky.  

 

16.března:

Naplní-li se předpovědi deštivého víkendu, máme před sebou patrně poslední plně slunečný den, neboť počasí se dle meteorologických odhadů má zlomit do nepřízniva kdesi v půli zítřka. Dnešek započal v duchu velmi podobném předvčerejšímu – obloha, opět bohatě vyzdobená altocumuly, skýtala ideální prostor báječně vybarveným měsíčním korónám, a to i dvojnásobným.

Pohled z Boubína ovšem působil v rámci výše naznačeného srovnání jaksi zachmuřeněji, … 

… neboť zmíněné altocumuly tentokrát čekajícímu vrchnímu blankytu neustoupily. 

Snad zatoužily po těch několika minutách krvavého zbarvení, jaké jim může těsně před svým východem propůjčit jedině sluníčko, … 

… i dnes sice jako kterýkoli jiný den plné snahy … 

… a tvůrčí fantazie, … 

… bohužel však s ještě menší šancí být samo spatřeno. 

A tak časné čtvrteční ráno lehce “klamalo tělem”, když se za jednostupňového mrazíku a mírně nárazového západního větru snažilo přetrvávajícími mračny sugerovat dojem, že změna k lepšímu je v nedohlednu.  

Na sluníčkem prozářený blankyt si však skutečně budeme muset ještě nějakou chvilku počkat, ale nemine nás 🙂 . 

 

15.března:

Předjaří vábí k výletům … 

… a krásných, ba svým způsobem tajemných míst, která lákají k poznávání, jsou v Pošumaví spousty. 

 

14.března:

Boubínské jitro dnes předznamenalo vývoj celého dne – zahýřilo si barvami, nikoli však pestrými a živými, … 

… nýbrž stále zastřenými a přitlumenými do místy bezmála splývajícího pastelova. 

Svůj podíl na tom bezpochyb měla oblačnost, která sice opustila noční pozice v podobě takřka po celé obloze rozprostřených altocumulů, … 

… ale tím více pak zastoupila na obzoru cestu vycházejícímu sluníčku. 

To se rázem octlo před prvotním úkolem zdolat poměrně vysokou, povětšinou nepropustnou hradbu, … 

… takže krajina zatím stále neměla očekávanou šanci naplno obarvit nově přirůstající pestře tvarovaná mračna. 

I ubývající úplněk působil dojmem jakési zadumanosti … 

… nade vším, co během svého sestupu viděl. 

Sluníčko pak v okamžiku, kdy přímý pohled na ně byl již vyloučen, zavdalo příčinu k patřičné úpravě expozičního nastavení fotoaparátu, s jejíž pomocí by byly odhalitelné případné záblesky. Podmínky pro ně tu rozhodně byly a hned se také ukázalo, …  

… že zmíněná úprava skutečně nebyla zbytečná. Na viditelné části průběžně lehce deformovaného slunečního kotouče lze vystopovat slabé náznaky zeleného záblesku a zřetelnější modrý. 

Bez zajímavosti pak není ani vzhůru mířící a postupně sílící světelný sloup, …  

… za daných okolností v důsledku reálné oslepující záře běžně neviditelný. 

Veškeré dosud popsané dění se odehrávalo za třístupňového mrazíku, jejž se podařilo sluníčku o půl stupně zmírnit, avšak současně vanoucí ledový vítr se rozhodně nedal odradit … 

… od prohánění stále nových mračen, zde konkrétně opět dnes již vzpomenutých altocumulů, … 

… nejpůsobivějších ve variantě “lenticularis”, tedy čočkovité. 

Docílit však větší živosti barev … 

… se stále zdálo být vyloučenou věcí, … 

… ba naopak přibývalo oparu, který pozvolna rozostřil a nakonec téměř zahalil jižní obzor (např. Trojmezenskou hornatinu) … 

… a v záři sílících paprsků se rozlil prakticky po celé krajině. 

Tím byl zcela jasně naznačen příští průběh celého dne – sice obdařeného sluníčkem, ale současně, řekněme, lehce nedobarveného. 

 

13.března:

Touze po prvenství …

… je nutno umět přinášet oběti. 

 

12.března:

Předúplňková noc (úplněk nastane dnes v 15:53) postupně zatáhla hvěznou oblohu téměř souvislými mračny, která k nám sice občas propustila měsíční kotouč, chvílemi dokonce přizdobený efektními korónami, ale současně vzbouzela pochybnosti o slibované slunečné neděli. Boubínský vrchol se pak časně zrána nacházel v mlžném obklíčení, jehož spodní okraj končil na úrovni úpatí rozhledny.     

Za mrazíku o hodnotě – 6,5°C se pustil do práce severovýchodní vítr a začal vykřesávat první jiskérky naděje, …  

… že temné šedomodro by navzdory poctivě založené mnohovrstevnaté oblačnosti nemuselo být definitivním stavem. 

Současně již nezapřelo svou aktivitu také čerstvě vyšlé, leč dosud neviditelné sluníčko, … 

… takže další vývoj … 

… směřoval k velmi zajímavým a působivým výjevům.  

Jen Vimperk, jak se zdálo, měl obdržet další příděly oblačnosti, … 

… jíž se krajina na protilehlé straně naopak snažila zbavit. 

V každém případě však šlo po celém obzoru opět o poměrně úporný boj … 

… se střídavými výsledky. 

Rozhodující úder mělo podle očekávání v rukou sluníčko, … 

… na uvítanou obklopené taktéž sérií korón, … 

… a to s postupnou gradací … 

… až do finálního zjevení jejich původce. 

Sotva se zlatavé paprsky poprvé podepsaly do namrzlých smrčin, … 

… daly ožít pomyšlení, že korónám by v protějším směru mohla za ideálních podmínek odpovědět gloriola. 

Pokusy o ni se skutečně chvílemi objevovaly, ale vlivem neustále putující mlhy nikdy nedospěly k náležitému dotažení do očekávané obvyklé finální podoby, …

… jakou jsme ve fotokronice měli možnost nejednou vidět – naposledy letošního 10. února – viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/11778 . 

I tak ovšem celá tato ranní podívaná stála za to … 

… a přinesla krom jiného zejména patřičné napětí, jak vše nakonec dopadne.

Došlo i na několikerou irizaci, již mlžná clona obstojně zvýraznila, a potvrdila tak známé rčení, … 

… že každé zlo (zde viděno ve výše uvedené nemožnosti patřičně doladit sluneční gloriolu) je k něčemu dobré. 

Vítězství v této přetlačované si nakonec na delší dobu připsala mlha, … 

… avšak než sevřela rozhlednu větším neprůhlednem nežli na počátku (a spolu s ní celý Boubín až k úpatí), přece jen se na chvilku v patřičné oblasti mihla téměř dokonalá gloriola, provázená dokonce slabounkým náznakem bílé duhy. Zdá se, že březen by mohl podobně laděných rán přinést mnohem více, takže příležitosti k možná lepším úlovkům ještě přijdou. 

 

11.března:

Sotva jim tísnící sněhová vrstva vyklidila prostor, už pospíchají skrze loňské listí vstříc sluníčku, byť ještě nikoli jarnímu … 

 

10.března:

Noční lijavec tentokrát zjevně nenabyl na Boubíně sněhové podoby, … 

… takže namísto teoretického přírůstku se naopak zasloužil o pokles sněhové vrstvy, … 

… který zaznamenaly obě tyče. 

Postačí srovnat dnešní stav s předchozím, zdokumentovaným tu předevčírem, a hned máme jasno, o kolik centimetrů se opět zhutnělá, ztvrdlá a na povrchu zledovatělá vrstva slehla. 

Vichřice, jež krátce po půlnoci hučela i vimperskými ulicemi – velmi překvapivě coby předehra krátké bouřky (zhruba v 01:30), přepustila své pozice již jen silnějšímu západnímu větru, … 

… přičemž podvečerní teplota sestoupila na – 4,5°C. 

Nejsilnějším magnetem se zásluhou bohatých, skvostně probarvených putujících mračen … 

… stala napříč všemi směry obloha. 

 

 

 

Zapadající sluníčko pak ukázalo, … 

… že k vytvoření kratičkého zeleného záblesku nepotřebuje nutně svrchní odrazy v atmosféře. Bohatě postačí i pouhý dotek s oblačnou hranou. 

 

9.března:

Poslové příští vichřice … 

 

8.března:

Pozvolný pokles teploty zakotvil dnešní noci po delší době opět pod nulou, takže nad ránem vimperský teploměr hlásil -1,7°C . Průvodním jevem zmíněného stavu byla též čistá hvězdná obloha, vábící jako vždy k cestě na Boubín. Již na Kubovce však (za nepatrného mrazíku  – 0.5°C) každého vítala jemná mlha, směrem vzhůru pak stále houstnoucí …  

… až do podoby, jakou ukazují první dva snímky. Tento ovšem zachycuje již slibnější situaci, … 

… která poté, co západní vítr vyčerpal všechny čerstvé, stále nepřetržitě přisouvané mlžné zásoby, … 

… vyvrcholila slunečním vítězstvím. 

Na jeho definitivní podobu nicméně bylo nutno čekat poctivých pětačtyřicet minut, … 

… během nichž se kolem věže střídaly jako na houpačce nejrozmanitější výjevy, nesoucí všechny znaky úporného souboje. 

Po celou dobu tu panoval mrazík o hodnotě  – 4,8°C , … 

… vlivem spolupracujícího větru charakterizovatelný jako značně vlezlý. 

Ač se velmi často zdálo, že by mohly uzrát podmínky pro nejednu sluneční gloriolu, … 

… dnes zůstalo toto skryté přání nevyslyšeným. 

V každém případě bylo zajímavé vidět okolní smrčiny zase lehce obalené přimrzlou mlhou … 

… a pocukrované čerstvým sněhem. 

Tomu ostatně věnujme poslední čtyři snímky, neboť skutečně bylo co dokumentovat.

Aktuální sněhový přírůstek, jenž ideálně zakryl ještě nedávno rozbředlý, teď však opět přimrzlý podklad, se v průměru pohybuje mezi pěti až sedmi centimetry, … 

… což tentokrát obě sněhoměrné tyče vyčíslují opravdu přesně. 

Bude tedy zajímavé sledovat, co tu ještě zima svede v posledních dvanácti dnech své vlády, jakož i v případném nastaveném čase, o němž se po mnoha zkušenostech jistě nedá pochybovat.

 

7.března:

Přetahovaná mezi nedočkavým jarem a neústupnou zimou nabývá v těchto dnech intenzity, která člověku značně znesnadňuje vyčíhat si okamžiky, v nichž nejen na chvilku ustanou sněhodešťové přeháňky, ale sluníčko navíc vyladí krajinu do náznaků přívětiva. 

Patřičná trpělivost se však jako vždy dočká odměny, … 

… a to mimo jiné i v podobě možnosti posoudit, kde na Šumavě má ještě šanci na přežití sníh, a kde pro změnu můžeme navzdory všemu, co na nás ustavičně padá z nebes, očekávat vítězný nástup barev jara.  

Čtenáři jistě dávno správně lokalizovali fotografovo stanoviště na Pustý hrádek nad Kašperkem, takže je možno připomenout, že před necelými třemi lety – konkrétně 13. června 2014 (viz http://vimperk.eu/index.php/5384) – jsme se prostřednictvím fotokroniky dívali opačným směrem, tedy od kašperohorského hřbitovního kostela sv. Mikuláše směrem k zmíněnému hradu. 

Nezdá se pravděpodobným, že už jen pouhé minuty nás dělí od okamžiku, v němž se obloha opět bleskově zatáhne do tmavošeda a vypukne další plískanice … 

 

6.března:

Počasí se od rána tváří přímo aprílově – sněhové přeháňky střídají dešťové a naopak (nelze tedy pozdvihnout fotoaparát k nebi, aniž by na objektiv nedopadly přinejmenším aspoň jemné kapky všudypřítomného mrholení), … 

… takže sotva se dostane ke slovu sluníčko, hned nachází živnou půdu pro halové jevy. Teplota sice už zdaleka nedostačuje laťce, jakou nastavila uplynulá sobota, ale stále se drží na počátek března slušně nad nulou.  

 

5.března:

Dnešní snímky postupně mapují celkem devětatřicet minut počínaje časem 17:29. V tomto rozmezí, zahrnujícím zhruba kdesi uprostřed též západ sluníčka, se nad Boubínem odehrála fantastická proměna, která krom zmínky, že tu panoval mrazík o síle -2,5°C a sněhový stav oproti včerejšku nezaznamenal žádné úbytky, jistě nepotřebuje dalších slov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojmezenská hornatina se navzdory slibnému vývoji nedočkala vysvobození a na daném úseku byla vyloučena též viditelnost Alp. Přesto opět přišel svého druhu “bonbónek” na dobrou noc, …

… jejž skutečně věrným čtenářům není třeba představovat, neboť jistě poznávají partii Berchtesgadenských Alp v čele s Watzmannem. Zbývá již jen dodat, že celé toto dramatické oblačné představení ve finále vyústilo ve zcela čistou hvězdnou oblohu. 

 

4.března:

První březnová sobota nechala teploměr ve Vimperku krátce po poledni vyšplhat až na osmnáct stupňů nad nulou a její báječné slunečno vylákalo mnohé obyvatele do zahrádek, případně na výlety. Kdo se vydal na Boubín, velmi záhy zjistil, že přetrvávající sněhová pokrývka tu během uplynulého pracovního týdne prošla dvojí proměnou. Dočkala se sice mírných, leč nepřehlédnutelných přírůstků, ale současně zaznamenala výraznou změnu struktury – z původního firnu vzniká čím dál více rozbředající mokrá a kluzká kaše, opět výrazně snižující nedávný komfort schůdnosti.

Je vidět, že v oblasti spodní sněhoměrné tyče panují přece jen mírně odlišné teplotní podmínky, neboť tu stále lze odečíst a dalším nezávislým měřením potvrdit v průměru třiatřicet centimetrů silnou výše popsanou vrstvu, …

… zatímco na boubínském vrcholu se již výsledky měření značně liší. 

Rozdíl oproti lokalitě poblíže Johnova kamene je tu více nežli deseticentimetrový. Zavzpomínáme-li k tomu na tentýž čas loňského roku (viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/9899), snadno dojdeme k závěru, že tehdy zima na rozdíl od aktuální současnosti skutečně předvedla parádní finále. Doufejme tedy, že letos je v podobné intenzitě neplánuje třeba na duben či dokonce květen, ačkoli zrovna bílé Velikonoce by nás na Šumavě jistě nepřekvapily. 

V podvečer se obloha zatáhla … 

… a za teploty +6,5°C se rozhledna chvílemi intenzivně chvěla … 

… vlivem nárazů silného západního větru. 

Zapadající sluníčko však poměrně brzy změnilo celkové světelné poměry, díky čemuž bylo možno na obzoru identifikovat Alpy (s hlavními vrcholy v oblacích) … 

… a vzápětí si takřka labužnicky vychutnávat … 

… fantastické nasvícení celé okolní krajiny … 

… včetně vnitrozemské. 

Večer se tak nesl především v duchu sledování postupných proměn … 

… oblačnosti na východní straně, … 

… se zjevnou chutí rozehrávající charakteristickou paletu pozápadových barev. 

Tatáž slova by pak vystihovala též situaci na jihu, … 

… kde se navíc nečekaně z nízké oblačnosti vynořilo další alpské překvapení. 

Co přinesou půvabné červánky, ukáže zítřek, … 

… dnešek se rozloučil úžasnými krepuskulárními paprsky. 

 

3.března:

Jak dalece oplatí zima jaru předčasný vpád do jejího hájemství? 

 

2.března:

Větrno, ale krásné počasí – tak zatím pokračuje březen. 

Zahrozí-li pak občas srážkami, …

… jistě se v nižších nadmořských výškách, nežli je třeba tato, nemusíme s ohledem na stále poměrně vysokou teplotu obávat jejich bílé varianty. 

 

1.března:

Dopolední sněhové přeháňky, jimiž se na prahu prvního jarního měsíce připomněla ještě stále vládu nárokující zima, neměly šanci na přežití. Pozápadová obloha však zahrála barvami, …  

… jejichž výklad v sobě nesl cosi tajemného, vrcholícího na nočním zámku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2017 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2016 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2015

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2015

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2014

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2013

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – září 2013

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2013

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2013

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2013

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2012

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2012

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2012

Fotokronika Jana Tláskala – září 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – unor 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2012 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2011 

 

{jcomments on}