Žádný konec lyžování

Žádný konec lyžování, ale lhaní a zastírání nepovolených odběrů vody na Vodníku

 

Karel Hudeček je bezesporu radním a zastupitelem všech Vimperáků. Jeho povinností je zastupovat zájmy nás všech. Když jemu i ostatním zastupitelům prostřednictvím petice přes tisíc lidí, kteří zde žijí, pracují a odvádějí daně nebo to tu jen mají rádi, sdělí, že nesouhlasí se stávající podobou plánu, co dělat s Vodníkem, musí jim naslouchat již z titulu svých funkcí. Jeho povinností coby zastupitele a radního je prosazovat jejich zájmy, stejně jako zájmy lyžařů a biatlonistů a Ski klubu, který vede.

 

Jestliže takto nejedná, ukazuje nám, že není zastupitelem a radním nás všech, ale úzké skupiny lidí, jejichž zájmy se snaží bezhlavě prosazovat. Ukazuje také, že svou funkci využívá víceméně jednostranně, i když by měl vždy zůstávat nestrannou, nezaujatou osobností řídící město. Z pozice nezaujatého radního a zastupitele by měl prosazovat priority, které budou přínosné a žádané co nejširším počtem obyvatel města. Kazí tak nejenom pozici lyžařů a biatlonistů, ale znevažuje i postavení radního a zastupitele.

 

V poslední době začal Karel Hudeček říkat, že se nebude zabývat podnětem, který Vimpersko poslalo na Českou inspekci životního prostředí. Předešel by jakémukoli podnětu, kdyby mluvil pravdivě o tom, co na Vodníku Ski klub skutečně využívá a jak tam čerpá vodu. V druhém kroku by stačilo, kdyby se postaral, aby nám radnice na naše dotazy dopověděla pravdivě.

 

Teď je v situaci, kdy o námi podaném podnětu prostě mluvit má. Měl by vysvětlit, jak se jako radní a zastupitel – tedy představitel města, které prostřednictvím svých úřadů vymáhá dodržování pravidel – mohl stát někým, kdo toleruje černé stavby a nepovolené odběry vody. Jak se slučuje postavení radního a zastupitele města s pozicí člověka, který toto jednání pravděpodobně inicioval, nechal probíhat nepovolené odběry vody, souhlasil s nimi a nyní je vyzdvihováním svých zásluh a údajnou neznalostí předpisů zastírá a omlouvá? Karel Hudeček by měl vysvětlit nám všem, jak chce řídit město a podílet se na stanovování pravidel života v něm, když organizace, které předsedá, tato pravidla sama nedodržuje. Jak se chce podílet na projektu za desítky miliónů korun, když nezná základní pravidla pro odběr povrchové vody na mnohem menší areál, než je ten, který se má stavět? Věc je o to horší, že Ski klub je spolek, který se nechá z rozpočtu města štědře podporovat a má ambici nechat se ve své činnosti podporovat ještě výrazněji.

 

Přes vše výše psané posté opakujeme, že činnost Ski klubu je velmi záslužná a má ve Vimperku své místo. Ale pro jejího předsedu, členy i sympatizanty platí stejná pravidla jako pro nás všechny. Městské pozemky patří z definice všem a nikdo se nemůže chovat tak, že si na nich dělá, co chce, jak chce a kdy chce. A není to možné především u představitelů města, kteří svým jednáním reprezentují nás všechny. Karel Hudeček by měl jako zodpovědný představitel nás všech svá pochybení vysvětlovat, omlouvat se a v důsledku svého jednání odstoupit ze svých funkcí.

 

V posledním volebním období začal pro Vimperk divný čas. Měli jsme místostarostu, který měl černé instalace na městském majetku a roky je neodstraňoval. Měl také uzavřené tak výhodné smlouvy s městem, že i když využíval městský majetek, neplatil žádný nájem. Jeho firma naúčtovala školám v průběhu let statisíce za internet ve školách, i když nemusela. A přitom všem byl a je téměř výhradním dodavatelem všech IT služeb pro město. Máme radního, který kryje nepovolený odběr vody klubu, kterému předsedá a nechce o tom mluvit. Přitom v minulosti v souvislosti s odběry na Vodníku několikrát prohlásil, že jsou povolené a zcela v pořádku. Tedy lhal a lže dál.

 

A skupina lidí, tedy Vimpersko, kteří jsme si troufli na tyto praktiky vedení města upozornit, jsou najednou pouze závistivci a neschopní jedinci, kteří nic nedělají a pouze se zviditelňují? Jsme ti, kdo brzdí práci těch schopných, podnikavých a obětujících se pro blaho všech občanů. Upřímně říkáme, že zatímco nám současné vedení radnice ukazuje, jaké má schopnosti prosazovat své cíle, vůbec nám nevadí, že nás označuje za neschopné. Naše představy o tom, co to znamená být schopný, se velmi liší.

 

A poslední, snad nejdůležitější věc: Karel Hudeček by měl konečně podat důkazy nebo alespoň přesvědčivé argumenty, jak Vimpersko ukončuje lyžování na Vodníku. Tuto hysterickou a nepravdivou zprávu šíří již poněkolikáté, ale nijak ji neodůvodňuje. Vimpersko jasně řeklo, že stojí proti současnému návrhu biatlonového areálu, který by měl na Vodníku vzniknout. SEA a její autorka Hana Pešková ve své zprávě o vyhodnocení vlivů na životní prostředí změny ÚP č. 1 na straně 21 jasně tvrdí: „Pokud by nebyla uplatněna projednávaná změna č. 1 ÚP, nedojde k omezení stávajících sportovních a rekreačních aktivit.“ Opakujeme, aby bylo všem jasno. Vimpersko vystupuje proti navrhované změně č. 1 Územního plánu Vimperka. Kdybychom uspěli, nenastane konec lyžování na Vodníku. Stávající sportovní a rekreační aktivity tam nebudou omezeny! Naopak zasadíme se o přiměřený, nekonfliktní a udržitelný rozvoj lyžování ve Vimperku, a dokonce přímo v rámci areálu Vodník! Tento fakt je podložen názorem odborníků, na které se Karel Hudeček i vedení města tak rádo odvolává. Několikrát nám říkali, jak máme na jejich zprávy počkat a jednat až na jejich základě. Tak tady ty zprávy máme.

 

Když Karel Hudeček není schopen svá tvrzení o tom, jak ukončíme lyžování na Vodníku, doložit, dělá jen to, že jednu skupinu Vimperáků nepodloženě očerňuje a s druhou skupinou, která mu důvěřuje, manipuluje. K těmto nepodloženým manipulacím a diskreditaci názorových oponentů z řad obyvatel Vimperka zneužívá své postavení předsedy Skiklubu a čelního představitele města. A to je nesportovní jednání a velká škoda pro nás všechny.

 

Vimpersko

 

VPK kraj

 

{jcomments off}