Věra Vávrová ml. : SEA je hotová, ale …

SEA je hotová, ale…

 

Vimperská sága biatlon pokračuje dalším neúspěchem

 

vpk pozemky hrabice (1)V posledním rozhovoru pro Respekt říká Petr Pithart, že politická krize je v politice normální situací. A dál pokračuje: „Jinak je krize fenoménem, který leckdy mnohé vyjasní a není to něco, za co by se mohl někdo vinit. A někdy je taková krize přímo požehnání, protože vyčistí vzduch.”

 

Po přečtení prvního odstavce je jasné, že následující text bude plně odrážet i současné dění ve Vimperku v posledních týdnech. A je také reakcí na všechno, co bylo v poslední době napsáno o tom, za kým, nebo za čím kdo z nás stojí.

Ve svém posledním článku a dopise Jaroslava Martanová vysvětluje, jak vedení města pracuje koncepčně. Je jasné, že to tak říká, možná i cítí. Ale když se podíváme na dosavadní průběh prosazování a přípravy biatlonového areálu na Vodníku, dělá se nám úzko z toho, co všechno se stalo, a to jsme teprve ve stádiu přípravy změny územního plánu.

Projekt biatlonu a rozvoje Vodníka není a nebyl součástí programu koaličních stran ani prohlášení, které se jmenovalo Iniciativa pro město Vimperk. Proč dostal přednost před Májovkou, sídlištěm a ostatními projekty, je nejasné a velmi diskutabilní.

Jen krátce zopakujeme, co se doteď stalo:

  • Nejdříve trvalo 8 měsíců, než vedení města ukázalo existující studii na biatlon zastupitelům.
  • Na tento projekt byla Krajským úřadem vyhlášena SEA již v dubnu 2016, ale při schvalování tohoto zadání zastupitelům nikdo jasně nevysvětlil, co to znamená a v usnesení zastupitelstva z května 2016 to ani není. Možná se to zdá být banalita, ale z hlediska práva je to opravdu důležitá věc. A městu může v budoucnu přinést mnoho dalších problémů.
  • Vedení města veřejnosti nikdy samo neukázalo studii maximalistické změny na Vodníku.
  • Rozpočet projektu se scvrkl z 50 mil. na 35 mil. během jedné hodiny veřejného zasedání uspořádaného Vimperskem. Co pokrývá a kde se ušetří, doteď nikdo neví.
  • Slyšeli jsme také, že na Vodníku je všechno povolené, ale najednou stojíme před podloženým faktem, že povolené nejsou ani cesty na běhání na lyžích podél potoka, ani odběr vody na zasněžování z něj.
  • Nyní sledujeme, jak se soukromý vlastník brání před zastupiteli, protože na jeho pozemku má vyrůst parkoviště, o kterém stejně jako o celém areálu ani nevěděl. Jaroslava Martanová a Karel Hudeček ho kontaktují s omluvou teprve poté, co jeho dopis zveřejníme na našich stránkách. Kde a jaké parkoviště na místě bude, jasné není. 

A nakonec je 25. dubna 2016 zveřejněna SEA. Tedy vyhodnocení, která mělo odpovědět na zásadní otázku, jestli je maximalistická verze biatlonového areálu na Vodníku vůbec možná.

Místo toho přišlo veliké překvapení: V celé SEE se slovo biatlon ani jedenkrát nezmiňuje a o slíbených odpovědích v celém textu není ani zmínka. Proč?

Že je něco hodně špatně, se ukázalo tento čtvrtek na zasedání dotčených orgánů, které probíraly toto vypracované posouzení SEA.  Architekt návrhu pan Daněk a paní starostka, mají o tom, k čemu SEA a návrh změny územního plánu vlastně ve skutečnosti jsou, úplně jiné představy. Pan Daněk navrhl pouze malou změnu, která v sobě schovává možnost vybudovat „nějakou“ střelnici a jinak se celý jeho návrh tváří, že o biatlonu ani neví. Slyšíme jen, že se bude pouze „nějak“ rozšiřovat sportovně-rekreační areál na Vodníku. Zvláštností této malé změny územního plánu je, že se do ní může vejít celá maximalistická studie, ale zároveň nemůže být nic, co se budoucího areálu týká, posouzeno SEOU, protože se v celém návrhu o biatlonu vlastně nemluví.

Od října loňského roku jsme obviňováni, že přeháníme. Dostáváme doporučení, ať počkáme na vyjádření odborníků, že se všechno vyjasní. A po tom všem je nakonec zveřejněn návrh změny územního plánu a jeho vyhodnocení SEA, které žádné vyjádření ohledně biatlonu neobsahují. To je fér? Takhle se plní sliby občanům? Na to jsou použity a účelně využity naše daně? To je ta koncepční práce?

Chceme-li znát odpovědi, které Jaroslava Martanová zastupitelům i všem občanům několikrát veřejně a také na zasedání zastupitelstva slíbila, a které sama, jak řekla, očekávala, budeme muset dělat SEU znovu. Papír, na který jsme čekali od října do konce dubna, se bude předělávat, protože jeho zpracovatel pan Daněk a paní starostka, měli naprosto rozdílné představy o tom, co má návrh změny územního plánu a SEA obsahovat.

Znovu opakujeme: To je ta koncepční práce? V tuto chvíli je kolem biatlonu a na něm odvedené práci stále víc otázek než odpovědí. Zodpovědné je v tuto chvíli celý projekt zastavit a začít znova. Znovu a to čistě a transparentně. Kroky, na které jsme čekali od loňského října, stejně musíme opakovat.

Vedení města bude tvrdit, že když bude projet zastaven, všechno na Vodníku skončí. Není to pravda. SEA říká jasně, že i beze změny územního plánu se využívání Vodníka nezastaví. Navíc výslovně říká, že aktivity tam lze ještě zintenzivnit.

Současná krize ve Vimperku je příležitostí pro nás všechny, jak vyčistit vzduch. Současný projekt je špatně vymyšlený, špatně prezentovaný a špatně naplánovaný. Jeho financování je nejasné a tváří v tvář rekonstrukci Májovky, dostavbě bazénu a běžných investic se zdá být patrné, že na něj Vimperk ani nemá peníze. Nebudeme s ním souhlasit, protože to prostě nejde.

 

Všechny námitky, které jsme proti projektu dosud vznesli, se ukazují být správné a vyšší úřady, než je ten vimperský, dělají kroky, které naše obavy potvrzují jako podložené. Trávíme hodiny s územními plánovači, právníky a znalci na biologická hodnocení a krajinný ráz.

Odpovědně a s čistým svědomím tedy tvrdíme, že nejlepší by bylo začít znovu od začátku. Starý projekt zastavit a zahájit dialog nad novým, koncepčním a smysluplným projektem, nad kterým se shodnou lidé ze Ski klubu i lidé, co mají Vodník rádi takový, jaký je teď.

Věra Vávra ml. 

Vimpersko.cz

 

 

SEA naleznete zde.

 {jcomments off}