S místostarostou Sýsem o vimperských komunikacích

Rozhovor s místostarostou Lukášem Sýsem na téma oprav vimperských komunikací (zejména tolik diskutované ulice 1. máje)  vedl Zdeněk Formánek

sys komunikace

 

Ulice 1. máje se opravuje podivuhodným záplatovacím způsobem. Čí byl nápad toto řešení?

 

Opravuji se výtluky a propadlé kanály standardním způsobem podle technických norem. Byla vysoutěžena firma na základě výběrového řízení. Opravu provádí firma Reno Šumava. Kontrolu kvality provádí odbor investic a údržby. Rozhodnutí opravovat tuto komunikaci spadá pod již zmíněný odbor. Oprava byla zadána na základě usnesení Rady města a podepsané smlouvy.

 

 

Kdo financuje tuhle opravu a kolik to bude stát?

Oprava je hrazena ze schváleného rozpočtu města, kapitol oprav chodníků a komunikací. 

Nabídková cena vybraného dodavatele je 2.730.310,00 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje opravu parkoviště v ulici Luční, zámkové dlažby, výtluků v rozsahu 2.000 m2 balenou asfaltovou směsí a propadlých dešťových vpustí.

Oprava zahrnuje komunikace a chodníky ve městě Vimperk a osadách spadajících do samosprávy Města Vimperk. Cena opravy komunikace v jednotlivých ulicích a silnicích bude dána plochou oprav, které zde budou provedeny.

 

Kdy se  začne budovat kruhový objezd  na Fišerce a kolik tato stavba bude stát?

Okružní křižovatka „Fišerka“ je stavba Jihočeského kraje. Nyní probíhá příprava projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.  Dne 8. 6. 2017 proběhne místní řízení s pracovníkem krajského úřadu. Včera tj. 25. 5.  2017, proběhlo jednání na Krajském úřadě, ohledně možnosti financování a termínu realizace, to bude známo až po stavebním povolení této stavby. Snad ještě letos budou hotová všechna povolení stavby, vše závisí na dotčených orgánech státní správy.

 vpk1

 

vpk3

 

 

vpk7

Neměly se použít peníze raději na jiné opravy ve městě, než záplatování v ‘Májovce’?

Peníze budou použity i na jiné komunikace a chodníky nejenom ve městě, ale i v přilehlých osadách. Páteřní komunikace je však v tak špatném stavu, že jsme tyto opravy museli zadat. Na rekonstrukci ul. 1. máje je zablokováno v rozpočtu 20 mil. korun. Na tyto peníze nesáhneme. Musíme však dokončit rozdělanou a zadanou územní studii na tuto lokalitu, termín je 30.11.2017. Studie byla zadána teprve v loňském roce. Je pravda, že bychom mohli využít platného stavebního povolení, ale je pro nás všechny důležité zrealizovat tuto komunikaci přívětivější a lepší pro město. Je naší prioritou vše urychlit a uděláme pro to maximum. Chtěli bychom začít stavět nejpozději na jaře 2018 a ještě v tomto roce dokončit úsek od ,,Fišerky“ po křižovatku u bývalé lesárny.

 

Stavba kruhového objezdu na Fišerce bude spojena s opravou přiléhající ulice 1. máje?

Ano tyto stavby budou projektivně na sebe navazovat, realizačně spíše ne, už z důvodu nutnosti co nejrychlejší výstavby. Jak jsem již řekl, kruhový objezd je akce kraje, ulice 1. máje je akcí města.

 

Bude spojena s regulací a změnou dopravy jako tomu bylo u kruháče u Lidlu?

Pokud myslíte stavbu okružní křižovatky „Fišerka“, tak samozřejmě k nějaké regulaci dopravy bude muset dojít. Jistě budeme muset v průběhu výstavby dopravu přesměrovat a regulovat, toto bude řešit projekt stavby. Tento kruhový objezd bude po svém dokončení umožňovat výjezd směrem na Strakonice.

 

Kdy bude hotovo záplatování v ulici 1. máje?

Do Vimperské pouti budou zaslepeny všechny vyfrézované výtluky, po té se bude v opravách pokračovat cca 2-3 týdny. Termín dokončení všech oprav ve vysoutěženém rozsahu je konec srpna. V centru města budou práce hotové ještě před zahájením hlavní turistické sezóny. V teto době už bychom chtěli opravovat na sídlišti a v osadách. To již budou někteří občané na dovolených, a tak to bude méně obtěžovat jejich život. I po provedení všech prací budeme i nadále čerpat určené prostředky z rozpočtu a provádět další potřebné a vytipované opravy v celé lokalitě města Vimperk.

 

Kdy bude hotov kruháč na Fišerce a oprava  ulice 1. máje?

Jak jsem již uvedl, uděláme vše pro to, aby ještě letos byla hotova všechna povolení k Vámi zmiňovaným stavbám, ovšem vše závisí na dotčených orgánech státní správy.

 

-zf©sumava.eu-

 

 

 

{gallery}susice/2017/05_kveten/vpk_komunikace/{/gallery}

 

{jcomments off}