policie

34 mrtvých, 1 053 zraněných

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté vyhodnotili dopravní nehodovost v souvislosti s alkoholem za sedm měsíců roku 2017 a na základě toho připravili a spustili novou preventivní kampaň

Piješ. Řídíš. Zabíjíš. 

kampan 1

 

Na území Plzeňského kraje evidují policisté za uplynulých sedm měsíců tohoto roku celkem 2 021 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno celkem 34 osob, 45 osob utrpělo těžká a 1 008 osob lehká zranění.  Výše hmotné škody byla v souvislosti s těmito událostmi v silničním provozu předběžně odhadnuta na částku 139 330 900 korun.  Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nárůstu počtu dopravních nehod (+ 133), a zejména pak bohužel i k počtu usmrcených (+ 13). Pokles můžeme naopak konstatovat u těžce zraněných (-23), lehce zraněných (-22) a u výše hmotné škody (- cca 11 mil. Kč).

 

Nepříznivý policisté stále zaznamenávají v oblasti užívání alkoholu v silničním provozu. Pokud se budeme zabývat rozborem dopravních nehod od ledna do konce července tohoto roku v souvislosti s alkoholem, pak byla jeho přítomnost zjištěna u 173 viníků těchto událostí. Nejčastěji byl alkohol zjištěn u řidičů motorových vozidel (137 viníků DN), následovali cyklisté (27 viníků DN), chodci byli jako viníci DN v osmi případech pod vlivem alkoholu. 

 

 

Nejčastější hlavní příčinou těchto evidovaných událostí v silničním provozu byl nesprávný způsob jízdy (984), kdy byl alkohol zjištěn v 93 případech, následovala nepřiměřená rychlost (473), kdy byl alkohol prokázán u 37 viníků a u třetí nejčastější příčiny nedání přednosti v jízdě (247) byl alkohol zjištěn v 6 případech. 

 

Podle místa dopravních nehod v souvislosti s problematikou alkoholu pak bylo 110 viníků těchto událostí zjištěno pod jeho vlivem v obci, zbývajících 63 pak mimo obec. Dnem v týdnu, kdy evidujeme za předmětné období nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu, je sobota, kdy zavinilo 46 osob dopravní nehodu po požití alkoholu. Následuje neděle (35 DN s alkoholem) a pátek (28 DN s alkoholem). Naopak nejméně rizikovým dnem je z tohoto pohledu středa (12 DN s alkoholem).

 

Alarmující jsou zejména data, která se týkají naměřených hodnot alkoholu u viníků dopravních nehod.  Nejčastěji naměřená hodnota 1,5 promile a více byla zjištěna u 103 viníků DN, v 26 případech byla u viníků těchto událostí zjištěna hodnota v rozmezí 1 až 1,5 promile, naopak nejméně DN pod vlivem alkoholu zavinili účastníci silničního provozu, u kterých byl alkohol prokázán v intervalu do 0,24 promile.

Nejvíce viníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu za toto období evidují policisté na území města Plzně, následuje území Plzně – venkova, nejméně jich pak evidují policisté na územním odboru Rokycany.

 

Problematice zjišťování alkoholu u účastníků silničního provozu se policisté v Plzeňském kraji intenzivně věnují. Jen za posledních sedm měsíců bylo v našem kraji realizováno 96 dopravně bezpečnostních akcí, z nichž se více než polovina z nich zaměřovala na kontrolu přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek.  Do všech těchto akcí bylo nasazeno téměř 3 000 policistů zejména ze služby dopravní a pořádkové policie, kteří zkontrolovali 17 490 vozidel. Z celkového počtu 3 865 zjištěných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byl v rámci těchto dopravně bezpečnostních akcí alkohol zjištěn v 40 případech v rovině přestupků a 15 případech v rovině trestných činů. 

 

Zjišťováním přítomnosti alkoholu u účastníků silničního provozu se zabývají policisté i během běžného výkonu služby.  Dopravní policisté pak za toto předmětné období zjistili požití alkoholu u 180 řidičů motorových vozidel a deseti cyklistů, kteří se tak dopustili přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. U dalších 42 účastníků silničního provozu pak dopravní policisté zjistili alkohol v rovině trestných činů.  Kontrole zjišťování alkoholu u účastníků silničního provozu se věnují také policisté z pořádkové služby, kteří za uplynulých sedm měsíců zjistili v dopravě 202 případů přestupkového jednání a 9 trestných činů.

 

S ohledem na skutečnost, že lidé stále v hojné míře usedají za volant motorových vozidel, nebo jsou jinými účastníky silničního provozu, pod vlivem alkoholu, dochází na silnicích Plzeňského kraje k řadě dopravních nehod, které mají mnohdy i tragické následky. „Výzkumy přitom dokazují, že při hladině alkoholu v krvi řidiče na stupni 0,3 – 0,9 promile je pravděpodobnost dopravní nehody sedmkrát větší, při hladině 1 – 1,4 promile třicet jedna krát větší, při hladině nad 1,5 promile sto dvacet sedmkrát větší než u střízlivého řidiče“. (Štablová, Drogy, kriminalita a prevence, l997, PA Praha). 

 

Jen za uplynulých sedm měsíců tohoto roku se stalo v našem kraji 33 dopravních nehod s tragickými následky, při kterých zemřelo již 34 osob. U 10 těchto fatálních událostí sehrál svou roli právě alkohol. V několika dalších případech ještě policie čeká na výsledky soudních pitev.

 

kampan 3

 

Jelikož je nekázeň účastníků silničního provozu tedy stále vysoká a lidé svým nezodpovědným chováním ohrožují nejen svoje životy a zdraví, ale i životy a zdraví jiných osob, snažíme se na tuto situaci reagovat nejenom represivní činností, ale i řadou preventivních aktivit. Jednou z nich je i nová preventivní kampaň Piješ. Řídíš. Zabíjíš. Ta vznikla za vzájemné spolupráce našeho krajského ředitelství s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně a finanční podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje. Cílem této kampaně je zdůraznit veřejnosti rizika spojená s konzumací alkoholu v dopravě a působit tak na naše spoluobčany, aby se vyvarovali řízení pod vlivem alkoholu.

 

kampan 4

 

 

„Počty nehod v Plzni, při nichž byl řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, jsou vysoké a mám obavu, že v budoucnu se to bude ještě stupňovat. To nechceme, proto musíme více řešit prevenci, například právě i touto masivní informační kampaní,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

 

Projekt, spuštěný 28. srpna, je doprovázen rozhlasovými spoty na vybraných rádiových stanicích a také grafickým zpracováním – formou tzv. city lightů a plakátů, se kterými se bude moci veřejnost seznámit na vybraných autobusových zastávkách, v některých obchodních centrech, autoškolách či benzínových čerpacích stanicích.

 

Našim partnerům tímto děkujeme za profesionální spolupráci a společně věříme, že i tato kampaň přispěje k tomu, aby se na silnicích Plzeňského kraje jezdilo bezpečněji.

– tz p cr-