Rozhovor s ředitelem Janem Heřtou

 

Rozhovor s ředitelem gymnázia Mgr. Janem Heřtou 

 

Jak by ředitel gymnázia v Pošumaví – ve Vimperku – charakterizoval pro čtenáře v roce 2080 dnešní dobu okolo roku 2017? Jaké je gymnázium roku 2017?

herta foto 

 Je otázka, zda v roce 2080 budou ještě čtenáři. Rok 2017 náležel do poměrně klidné historické epochy. Nejdůležitějším komunikačním prostředkem byl mobilní telefon, počítač a sociální sítě. Lidé hodně cestovali, poznávali a užívali si. Na gymnáziu se vyučovaly klasické předměty, žáci byli připravováni k maturitní zkoušce a ke studiu na vysokých školách. Výuka byla podporována informačními a komunikačními technologiemi. Ale stále nejdůležitější byla role učitele.

 

Současná éra je “informační”. Nabízí přehršle informací, ne však vždy kvalitních – často nechtěných, někdy cíleně manipulačních, mnohdy přímo lživých. Dříve informace sdělovala oficiální média, dnes kdokoli – FB, youtubeři aj. Jak současný vzdělávací systém na současnou informační džungli reaguje? Uči paušálně odlišovat + a –  , dobro a zlo, rozeznávat lákavou manipulaci mocných korporací od „nudné“ pravdy?

 

Přesně na tato nebezpečí žáky upozorňujeme. Snažíme se je přimět, aby si informace ověřovali z více zdrojů, zejména ověřených, aby nevyužívali pouze internetu, ale také odborné literatury, aby se učili respektovat názory jiných, dokázali diskutovat o problémech, a tím si vytvářeli svůj pohled na věc.

 

Jak si vimperské gymnázium stojí v roce 2017 oproti podobným zařízením v okolí (v domácím okrese i v sousedních)?  Jak ohledně žactva, pedagogického sboru, v oblasti modernizací, nových technologií, výuce jazyků, atd…?

 

Z hlediska materiální vybavenosti (včetně výpočetní techniky) je naše škola plně srovnatelná s gymnáziem v Prachaticích i ve Strakonicích. V tomto školním roce dojde k vybudování jazykové a přírodovědné učebny v rámci projektu IROP. Máme velmi propracovaný elektronický informační a komunikační systém, který využívají vyučující i žáci. Na škole vyučují pouze kvalifikovaní vyučující. V minulém školním roce působila na naší škole rodilá mluvčí z USA. I v tomto školním roce podpoříme výuku zejména anglického jazyka zapojením externích pracovníků, kteří budou pomáhat vyučujícím v hodinách, a jsme zapojeni do dalších projektů, jako je eTwinning nebo Edison.

 

Jaká byla v roce 2017 úspěšnost státních maturit? Jaká je úspěšnost v přijímání na vysoké školy?

 

Již třetí rok po sobě máme úspěšnost u státní části maturitní zkoušky vyšší, než je celostátní průměr na gymnáziích, a po opravných termínech je úspěšnost stoprocentní. Úspěšnost přijímání na vysoké školy není možné v současné době brát jako parametr, protože na vysokou školu se dostane každý žák gymnázia.

 

Kde hledat příčinu toho, že bezpochyb úspěšné škole „podřezávají větev“ neopodstatněné klepy z řad veřejnosti, doporučující potenciálním zájemcům volit jiná gymnázia?

 

Je velmi obtížné bránit se různým „zaručeným zprávám“ a klepům. A protože žijeme na malém městě, všechny takové zprávy se šíří velmi rychle. Mrzí mě jen, že si lidé neověří přímo u nás ve škole, jak se věci mají. Velmi škole uškodilo, když nám KÚ Jihočeského kraje před čtyřmi roky uzavřel obor Obchodní akademie. Někteří lidé si myslí, že totéž by mohlo postihnout také gymnázium, což ovšem není pravda.

skola 

Budoucnost světa směřuje k robotizaci, analýze dat a k samostatnému rozhodování, k vlastní tvorbě hlavou či rukama na úkor pouhého memorování. Jaký je v tomto směru Váš náhled do budoucna?

 

 

Technickému pokroku se není možno bránit, ale je třeba rozumně využívat jeho možností, o což se snažíme. Věřím, že roboti nenahradí veškerou lidskou činnost. Analýza dat, kritické rozhodování, atd., musí vycházet z určitého množství osvojených znalostí. Doktor u operačního stolu se musí spolehnout na své perfektní znalosti anatomie a operačního postupu, od dobrého učitele se očekává, že ovládá veškeré učivo a ještě má nadhled. Je třeba najít rozumný kompromis mezi tím, co by měl každý odborník spolehlivě umět a co stačí si vyhledat. O tom se ale mluví přes dvacet let, a návrhy nejsou žádné.

 

Jsme součástí EU, hranice jsou jen na mapě – lze bezmezně dělat cokoli, pracovat, studovat, cestovat, podnikat…. Hranice jsou jen v našich hlavách. Jaká je spolupráce vimperského gymnázia s bavorskou stranou Šumavy?

 

Naše škola má velmi dobré zkušenosti s přeshraniční spoluprací. Každoročně si dva žáci naší školy vyzkouší roční studium na některém bavorském gymnáziu v rámci projektu Euregio. Od roku 1990 úzce spolupracujeme s partnerským gymnáziem ve Waldkirchenu, jak na úrovni vyučujících, tak společných žákovských akcí. Tou poslední byl třídenní společný pobyt žáků kvarty obou škol v červnu na Horské Kvildě. Podobnou akci připravujeme pro současnou kvartu, měla by se konat v národním parku Bavorský les, který naši žáci také často navštěvují, ať se jedná o Wildniscamp pod Falkensteinem nebo návštěvnické centrum v Neuschönau.

 

Zdravý životní styl – snažit se dělat vše pro to, aby byl člověk zdravý a lékaře měl ideálně jen jako trenéra, který mu řekne, zda dělá vše správně tak, jak má. Jak tento trend naplňuje vimperské gymnázium? Působí v daném směru nějak na žactvo?

 

Určitě. Žáci primy a sekundy mají tři hodiny tělesné výuky a absolvují plavecký výcvik. V sekundě a v 1. ročníku vyššího gymnázia jezdí žáci na týdenní lyžařský kurz na Špičák, ve 3. ročníku pak na devítidenní sportovně turistický kurz do Chorvatska rozšířený o výuku potápění. Naši žáci se zúčastňují většiny školních sportovních soutěží. Zejména v hodinách tělesné výchovy, biologie a občanské výchovy jsou seznamováni s principy zdravého životního stylu, zdravé výživy, potřeby pohybu. Zapojili jsme se do akce „Mléko do škol“.

 

Co do budoucích let přejete sám sobě, Vimperku, české i bavorské straně Šumavy?

 

Celé Šumavě přeji, aby zůstala krásným zeleným ostrovem uprostřed Evropy, kam se lidé budou rádi vracet, aby se prošli, projeli na kole, zalyžovali si, chodili na houby a borůvky. Vimperku přeji, aby se dále rozvíjel tak, aby se v něm místním obyvatelům příjemně bydlelo, pracovalo, nakupovalo, trávilo volný čas a aby byl zajímavý pro turisty. Sobě přeji především zdraví a rodinnou pohodu.

 

 

 

text : MUDr. Marek Matoušek www.sumava.eu

Stephan Hoerhammer www.hogn.de

 

{jcomments off}