Spanilá jízda Martina Paštiky

Věrám Vávrovým se omlouváme za pochybení.

Níže zveřejněný článek vytvořila Věra Vávrová starší.  

Děkujeme za pochopení.

 

 


 

 

Spanilá jízda Martina Paštiky Vimperkem a jeho pravda

 

vera vavrova porttret     Tak nám Martin Paštika zase prezentoval ve svém podání pravdu o parkovišti na Vodníku. V článku vystupuje jako mecenáš, který ze svých rodinných prostředků vybuduje v dolní části Vodníku parkoviště pro veřejnost a obyvatele města Vimperka.

 

     Tak skutečnost podle zápisů a záznamů ze zasedání zastupitelstva Vimperka. Manželé Paštikovi chtěli parkoviště koupit. ZM svým usnesením č. 532, ze dne 9. 10. 2017 rozhodlo, že přes opětovnou žádost manželům Paštikovým neodprodá část pozemku, který mají pronajatý za účelem plochy pro parkování za roční nájem 3.000 bez DPH.

 

     ZM tedy rozhodlo svým usnesením ze dne 11. 12. 2017 a zřídilo právo stavby pro stavbu „Parkoviště – Vimperk, Vodník“ které bude vybudováno na náklady soukromého investora – manželů Paštikových. Právo stavby je zřízeno bezúplatně na dobu určitou 30 let od uzavření smlouvy. Tím je zrušen nájem. Manželé Paštikovi, vybudují parkoviště podle slov Martina Paštiky pro další rozvoj Vodníku. Zde musím souhlasit s panem Petráškem, kdy řekl v diskuzi k tomuto bodu na ZM 11. 12. 2017, že parkoviště bude sloužit z 90 % pro hospodu na Vodníku. (Doporučuji poslechnout všem zvukový záznam ze ZM ze dne 11. 12. 2017 na stránkách města). Jak a proč potřebuje veřejnost ve spodní části Vodníku větší parkoviště, se dá usoudit už jen z toho, že se na internetu objevily plány, jak budou Paštikovi v dolní části Vodníka restauraci zvětšovat a spolu s ní rozšiřovat i možnosti ubytování.

 

     Na stejném zasedání zastupitelstva Odbor výstavby a územního plánování navíc upozorňuje na stanovisko z hlediska ochrany přírody, protože stavba se nachází na místě lokálního biocentra a stavba parkoviště by nemohla být asfaltová. Předmětem připomínek a obsáhlé diskuze (zase si můžete poslechnout zvukový záznam) byla černá stavba a rozšíření odstavné zatravněné plochy. Obojí vzniklo navezením a zpevněním zmíněné asfaltové drti. Kdo ji navezl, nebylo zjištěno a nikdo, ani nájemce o tom neví, a nikdo tyto úpravy ani neviděl, když byly prováděny. Je zvláštní, že majitel pozemku, který se uchází o jeho koupi, ani město, které brousí a opravuje komunikace v okolí Vodníka, netuší, kdo způsobil černou stavbu. To nám Martin Paštika ve svém článku ale vysvětlit možná ani nechtěl.

 

     Proti vybudování parkoviště nikdo neměl námitky, podotýkám, že jsem to i v diskuzi zmínila. Zase upozorňuji, na zvukový záznam. O tom, že v této lokalitě nemůže navezený asfalt být, svědčí Výzva k vyklizení pozemku ze strany Odboru životního prostředí, která ukládá vlastníku pozemku, tedy Městu odstranit a předat asfaltový recyklát oprávněné osobě v termínu 60 dnů, to je do 18. 6. 2018.

 

     Takže informace Martina Paštiky je opět zavádějící. Ale alespoň je podle jeho vyjádření chvályhodné, že odstranění provede na vlastní náklady. Pokud to tedy provede Město, tak mu to asi uhradí. A ještě k poslednímu odstavci, ve kterém říká: „Co na to řeknou kritici Vodníku? To bude asi stejně jedno, protože parkoviště už tu bude a třeba …“

 

     Ti (kritici) jenom doufají, že výstavba parkoviště a další rozvoj Vodníka bude probíhat v souladu s přírodním rázem této lokality a rozvoj Vimperka se bude uskutečňovat v zájmu veřejnosti a všech občanů. Není přece v zájmu všech odprodání chatek a pozemků na Vodníku, o které Martin Paštika dlouhodobě usiluje.

 

     Doufáme také, že nedojde k odprodeji pozemků před pizzerií Marco, jak bylo navrhováno na ZM 26. 1. 2015. Účast města a levné rozprodávání pozemků a budov jednotlivcům, které může používat každý občan města, totiž není v zájmu všech, ale právě jen v zájmu několika málo jedinců a skupin. Doufám, že město se bude rozvíjet ve vzájemném partnerství s podnikateli za skutečné přítomnosti podnikatelů a veřejnosti a ne rozprodávat majetek a pozemky. Něco jiného je rozvíjet město a další věcí je rozvíjet soukromý majetek a podnikání z veřejných peněz, za podpory některých zastupitelů.

 

    Určitě budu já a lidi kolem mne zase různě vyzýváni, abychom uvedli příklady, kdy k tomu došlo. Tak třeba příště zase něco napíšeme. Nyní už jsme se, jak je nám podsouváno, zviditelnili dost. 

 

Věra Vávrová  st.

 

foto : firmaroku.cz

{jcomments off}