Protesty v rakouském pohraničí

Odpor proti 110 kW nadzemnímu vedení v rakouském Mühlviertelu: “Podzemní vedení je v současnosti standardem. Nejsme proti rozšíření zasobování eletrickým proudem, jen o něj prosíme s moderními prostředky”

 

 

rakou

“Rozšiřování elektrické sítě v Mühlviertelu by mělo probíhat podzemním kabelem,” říká společnost IG Mühlviertel. “Nejsme proti rozšiřování zásobování proudem a dobře víme, jaká je v rozvodné síti mezera. To je zcela nesporné. Ale vysoké vedení je pro nás mimo, “říkají  zástupci IG Landschaftsschutz: Dominik Revertera, zemědělský komorní radní, stavitel Günter Pötscher a starosta Ahornu Josef Hintenberger. “Každý majitel lesa může vypočítat to, co znamená 40 metrů v případě bouře a padání stromů . Je zde riziko obrovských škod. Kromě toho se na trase vykácí les. ” říká Revertera. U některých menších vlastníků lesů to znamená, že celý pozemek bude ovlivněn.

 

Místní farmář Günter Pötscher – ekologický průkopník regionu – má obavy o zdraví lidí a zvířat a devalvaci nemovitostí: “Žít pod těžkým proudem  je nepřijatelné. To je hluboce proti myšlence biologie” říká. “Také potřebujeme v zemědělství elektřinu a také ji chceme, ale prosím s technologií z třetího tisíciletí” říká farmář.

 

Starosta Ahornu Josef Hintenberger se rovněž opírá o místní komunitu : “Žijeme v neporušené kulturní krajině. Město by bylo  zcela přetrženo. Na okraji Helfenbergu “za vedením”  je například naplánována úplně nová čtvrť – necelých  300 metrů od vedení.

 

Všichni tři zdůrazňují, že se nejedná o ovlivnění trasy. “To by byla jen” černošská hra “. To by jen dostali trumf do ruky. Je to o tom, aby přes  Ahorn nevedlo vysoké vedení ale byla naplánována podzemní kabelová trasa, “říká Pötscher.

 

Proto byly osloveny i ostatní obce, aby se zapojily. Je to především v jejich zájmu: “Nechceme mít  klín mezi obcemii a státem, ale přejeme si dosáhnout toho, aby provozovatelé sítí v pravém slova smyslu pohřbili staré myšlení, staré technologi”, říká Dominik Revertera, a přeje si vytvoření precedentu do budoucnosti.

 

Také v Trabergu, v obci Oberneukirchen a v Urfahraneru existují velké obavy proti vysokému vedení. “Jasně jsme rozhodli o dvou věcech v místní radě. Zaprvé chceme vzít velmi vážně obavy a strach našich občanů. Zadruhé stojíme za rozšířením elektrické sítě, “shrnul primátor Oberneukirchen Josef Rathgeb. Prohlášení místních obcí jsou také plně podporovány : Rathgeb by z podzemního kabelu něco mohl dostat. “Musíte také zvážit, zda byste nemohli využít trasu stávajícího plynovodu,” říká.

 

Regionální koordinátor Walter Wöss z úřadu (O.Ö. Energiesparverband) vysvětluje: “V současné době zkoumáme možnosti pro jejich technickou vhodnost. Obavy, které existují proti vysokému vedení, lze očekávat všude přibližně ve stejném rozsahu.  Rozhodnutí systému ve prospěch podzemního kabelu není tak snadné, jak by se dalo v této oblasti představit. Protože podzemní kabel automaticky neznamená, že na jednotlivých úsecích tratě nebude žádný odpor. Do podzimu 2018 se budeme  věnovat technickému přezkoumání tří koridorů nadzemní tratě”, dodává Wöss.

 

(nachrichten.at sp )