2

Pěvecké vystoupení na závěr školního roku

Vystoupení pěveckých sborů k závěru školního roku

 

     Pěvecké sbory ZŠ Vimperk, Smetanova a MŠ Klostermannova připravily dne 20. 6. v MěKS Vimperk pro širší veřejnost pěvecké vystoupení u příležitosti závěru školního roku. Do repertoáru sboru ZŠ Vimperk, Smetanova byly zařazeny žánrově různé písně tak, aby byl program pestrý a pro posluchače zajímavý. Nechybělo ani sólové vystoupení Lucie Mauricové, která v letošním roce získala zlaté pásmo v soutěži Jihočeský zvonek. Pěvecké oddělení MŠ Klostermannova svým programem také velmi přispělo k hezké atmosféře středečního odpoledne. Pod vedením paní učitelky Jaroslavy Procházkové, která je zároveň i samotnou autorkou písní, jež děti z mateřinky předvedly, sklidily velký potlesk.

 

2

 

     Tímto bychom chtěli poděkovat MŠ Klostermannova za dlouhodobou spolupráci, která nás velmi těší.

Poděkování dále patří i MěKS Vimperk za přípravu sálu a možnost zde naše vystoupení zorganizovat.

 

Za pěvecký sbor ZŠ Vimperk, Smetanova přeji všem dětem hezké prázdniny.

 

Mgr. Ivana Böhmová 

{jcomments off}