Internetové obchody často mimo zákon

obchod

Internetové obchody stále neplní zákonné povinnosti

 

(Praha, 17. srpen 2018) Obchodování prostřednictvím e-shopů, sociálních sítí a aukčních portálů neustále roste a představuje stále důležitější segment obchodu a služeb. Česká obchodní inspekce se dlouhodobě věnuje této problematice a i ve 2. čtvrtletí 2018 uskutečnila kontroly zaměřené na internetové obchody. Provedla 260 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 218 případech, což je téměř 85 %. „V porovnání se stejným obdobím minulého roku se situace nezměnila. Výsledky kontrol ukazují, že provozovatelé e-shopů neuvádějí základní údaje, jako je například kontakt na provozovatele. Dále opomíjí uvádět informaci o subjektech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo používají klamavé obchodní praktiky,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

 

 

Česká obchodní inspekce provedla ve 2. čtvrtletí tohoto roku 260 kontrol, které byly zaměřené na plnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů. Cílem této kontrolní akce bylo sledování vývoje elektronického obchodování prostřednictvím sítě internet a případná eliminace nežádoucích jednání, která mají negativní dopad na spotřebitele a jejich důvěru v tuto formu obchodování.

 

 

Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno při 218 kontrolách, což představuje 83,9 % z celkového počtu provedených kontrol.

 

 

Kontroly – E-shopy 2. čtvrtletí 2018
Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 26 13 50,0%
Jihočeský a Vysočina 39 39 100,0%
Plzeňský a Karlovarský 35 26 74,3%
Ústecký a Liberecký 32 24 75,0%
Královéhradecký a Pardubický 57 50 87,7%
Jihomoravský a Zlínský 40 38 95,0%
Olomoucký a Moravskoslezský 31 28 90,3%
Celkem 260 218 83,9%

 

 

 

Zjištěné nedostatky

 

Nejčastěji, ve 489 případech, byl porušován zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 

  • ve 175 případech obchodníci používali klamavé nebo nekalé obchodní praktiky, které jsou v případě internetového obchodování stále velkým problémem (nekalé obchodní praktiky – § 4, klamavé konání – § 4 v návaznosti na ustanovení § 5, klamavé opomenutí – § 4 v návaznosti na ustanovení § 5a řešící klamavé opomenutí)

 

  • ve 138 případech prodávající neinformoval spotřebitele prostřednictvím svých internetových stránek o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14)

 

  • ve 115 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)

Dále bylo ve 26 případech zjištěno porušení ostatních právních předpisů.

 

 

Uložená opatření

 

Česká obchodní inspekce ve sledovaném období pravomocně uložila 309 pokut v hodnotě 2 280 000 Kč. Nejvyšší pokuty byly uloženy provozovateli webového portálu www.alza.cz ve výši 200 000 Kč za nedodržení zákazu prodeje o státních svátcích v provozovně větší než 200 metrů čtverečních. Dále se jednalo o pokuty (celkem ve výši 100 000 Kč) společnosti Deal Extreme Czech s.r.o., která je provozovatelem několika webových portálů (ttop.cz, esko.cz, detektivni-kancl.cz,…). Například jedna pokuta ve výši 50 000 Kč byla uložena za nekalé obchodní praktiky. Stejné společnosti, provozující mimo jiné internetové stránky www.ttop.cz, byla uložena další pokuta, kdy jmenovaný provozovatel blokoval inspektorům ČOI přístup na tento web a za nespolupráci při kontrole mu byla pravomocně uložena pokuta opět ve výši 50 000 Kč.

 

-tz www. coi.cz –

{jcomments off}