Snad už poslední termín dokončení

Odbor investic a údržby předložil dne 24.9.2018 Radě města návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.04.2018 v platném znění uzavřené mezi Městem Vimperk a společností TUBEKO SPORT spol. s r.o.

Předmětem dodatku č. 3 byla změna termínu dokončení stavby z důvodu poškození díla vlivem klimatických podmínek. Rada města rozhodla usnesením č. 965 uzavřít dodatek č. 3. V tomto dodatku se měnil termín dokončení díla, cena za dílo se neměnila.

 

Zde je harmonogram konečných prací:

Čtvrtek 27.9.2018 – pokládka asfaltu

Středa, tvrtek 3. – 4.10.2018 – začátek nástřiku tartanu

Čtvrtek, pátek 11. – 12.102018 – hotový tartan i s nalajnováním

Pátek 19.10.2018 – Konec termínu

Úterý 23.10.2018 – Kolaudace

 

Věřím, že nám počasí bude přát a dílo už se tak dokončí, ale nerad bych to zakřikl jako minule. Fotbalisté už se také těší, že si zahrají na domácím hřišti a já doufám, že se na tartanu ještě proběhneme, jak jsem slíbil, než napadne sníh.

 

img 3268

img 3270

img 20181005 134233

 

Lukáš Sys

{jcomments off}