Vzpomínky pamětníků ožijí díky školákům

Vzpomínky pamětníků z Klatovska a Kolinecka ožijí díky audio a video reportážím žáků ZŠ

 

Ve středu 17. dubna od 16 hodin se v Sále klatovské radnice uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Jedná se o projekt, který dětem přibližuje vzpomínky proslulých i méně známých pamětníků z Klatovska a Kolinecka, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století v České republice.

 

Do projektu Příběhy našich sousedů, který se v Klatovech a v Kolinci konal letos poprvé, se zapojilo celkem pět žákovských týmů ze tří základních škol. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Tolstého a Masarykovy základní školy v Klatovech a z MŠ a ZŠ Kolinec. V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali dobové materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci před Velikonocemi, ve středu 17. dubna.

 

Tým ze ZŠ Kolinec v rozhlase

Tým ze ZŠ Kolinec v rozhlase

 

Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, jsou podle regionální koordinátorky pořádající společnosti Post Bellum Jitky Doubravové tři pozoruhodné ženy na jejichž osudech se nejvíce podepsala padesátá léta a dále i dva muži – shodou náhod učitelé.

 

Děti zpovídaly například paní Aloisii Pauerovou z Nýrska, jejíž rodině byl komunisty zabaven v roce 1948 majetek, otec i strýc emigrovali a matka s tetou skončily ve vězení. Další osobností, jejíž osudy děti sledovaly, byl učitel, profesor českého jazyka, literát a dlouholetý starosta města Klatovy pan Karel Mráz, který žil během druhé světové války v Jugoslávii.

 

Zatčení pana Dolejšího, kresba Eliška Brůhová  ZŠ Kolinec

Zatčení pana Dolejšího, kresba Elišky Brůhové, ZŠ Kolinec

 

V rámci slavnostního podvečera odborná porota ve složení Michal Chmelenský (historik), Jitka Engelová (novinář), Miroslav Šisler (malíř a pedagog) posoudí dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec z nich vybere jeden vítězný projekt. Prezentace, kterou bude v Sále klatovské radnice na adrese nám. Míru 62, Klatovy moderovat Jakub Doubrava, je přístupná veřejnosti.

 

Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post Bellum, radnice města Klatovy a městyse Kolinec. Od roku 2012 do ledna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů v celé České republice zapojilo už 661 českých škol s 4274 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

 

Klatovy elektronicka

 

 

 

-jd-

{jcomments off}