Prodávaný sliz obsahoval olovo a bor

V létě proběhla mimořádná kontrola gelových hraček

 

Česká obchodní inspekce Středočeského kraje a Hl. města Prahy vyhodnotila mimořádnou kontrolní akci, kterou uskutečnila v průběhu letních měsíců. V ní se zaměřila především na hračky, které jsou v tomto období dětmi hojně používány. Jedná o výrobky, které jsou vyplněné gelem. V obchodní síti se prodávají pod názvem sliz.

 

 

gel1gel

 

gel2 gel3

gel4

ČOI provedla 21 kontrol prodejců, dovozců a výrobců těchto hraček. U 14 výrobků zjistila porušení právních předpisů.

  • Ve 12 případech se jednalo o formální porušení zákona 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, kdy prodejci nedodrželi správné značení výrobku a neuvedli bezpečnostní upozornění. ČOI na tyto hračky vydala dočasný zákaz prodeje a pokyn k odstranění zjištěných nedostatků.

 

  • Ve 2 případech byla překročena povolená hranice nebezpečných prvků. Konkrétně se jednalo o prvky bor a olovo. Povolený limit je 0,1% a v těchto případech byl obsah těchto prvků překročen v průměru o 4,5%. ČOI uložila stažení těchto výrobků z trhu a jejich následnou likvidaci.

 

Prodejcům byly uloženy peněžní pokuty na místě a v jednom případě bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení.

 

-coi.cz-

{jcomments off}