Krajská dotace pomůže při hledání řešení

Dotační program “Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020”

 

rezavy

Žádosti budou přijímány od 13. 1. 2020 do 31. 1. 2020. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.

Cílem dotačního programu je podpora zpracování variantní studie odkanalizování nebo zásobování pitnou vodou všech místních částí obce (dále jen „studie“), která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování nebo zásobování pitnou vodou všech jejich místních částí.

Studie bude podkladem pro změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

 

 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 600 000 Kč.

 

 

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz

 

Kontaktní osoby:
Ing. Martina Landová
tel: 377 195 333, e-mail: martina.landova@plzensky-kraj.cz


—————

 

ke stažení

 

 

Zdroj: plzensky.kraj

 

{jcomments off}