5

Památkou Plzeňského kraje je Jezuitská kolej v Klatovech

 

Hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ získala Jezuitská kolej v Klatovech za dokončení rekonstrukce vnitřních prostor

 

0001

 

001

01

 

Ocenění v soutěži Památka Plzeňského kraje 2019

 

V úterý 10. prosince 2019 se na Krajském úřadě Plzeňského kraje konal již potřetí Den památek a lidové kultury Plzeňského kraje, v rámci něhož byla z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda předána ocenění v soutěži Památka Plzeňského kraje 2019 a ocenění mistrům tradiční rukodělné výroby a nositelům nemateriálního kulturního dědictví. 

 

Hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ získala Jezuitská kolej v Klatovech za dokončení rekonstrukce vnitřních prostor. Stavební úpravy se týkaly zejména bývalého refektáře a přilehlých prostor v západním křídle, byly upraveny dispozice pro zřízení společenského sálu s klubovnou, došlo k opravě ambitové chodby restaurování omítek a štukových prvků a k obnově technického zařízení a sociálního zázemí. Zrekonstruované prostory budou sloužit veřejnosti při pořádání kulturních a společenských akcí a k dalším potřebám města. 

 

Dále odborná komise ocenila celkovou rekonstrukci bývalé radnice ve Staňkově, která prošla kompletní stavební obnovou za účelem využití jako „Komunitní centrum“. Vedle střechy, oken, vstupních vrat a fasády byly rovněž kompletně obnoveny interiéry objektu. Jako velmi zdařilou ocenila komise rovněž obnovu dřevěných vrat a vstupních dveří v areálu venkovské usedlosti čp. 10 v Bujesilech, kterou byla dokončena celková rekonstrukce obytných a hospodářských objektů usedlosti.

 

Druhou hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ pro rok 2019 v kategorii Sochy a drobná architektura získalo Město Černošín za restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Kompletní restaurátorský zásah zahrnoval demontáž sochy, celkové zpevnění kamene, doplnění chybějících modelací, rekonstrukci votivního nápisu, opětovné osazení sochy a doplnění chybějících pozlacených atributů. Ocenění za obnovu kulturní památky získala dále společnost Selgen, a.s. za zdařilé restaurování božích muk při silnici mezi Pernarcem a Málkovicemi a Římskokatolická farnost Zbiroh za restaurování sochy sv. Václava z průčelí kostela sv. Václava v Radnicích.

 

Hlasování veřejnosti vyhrála dokončená obnova venkovské usedlosti čp. 10 v Bujesilech s celkovým počtem hlasů 317 a restaurování sochy sv. Václava z průčelí kostela sv. Václava v Radnicích s celkovým počtem hlasů 311.

 

Soutěž Památka Plzeňského kraje, kterou jsme v letošním roce vyhlásili již potřetí, je symbolickým oceněním práce vlastníků nemovitých kulturních památek a dalších institucí, které o památky v našem kraji pečují a starají se o jejich zachování pro budoucí generace. Všem patří velké poděkování za jejich náročnou a dlouholetou práci, která umožňuje lidem v našem kraji poznat svou historii a kulturní bohatství regionu, v kterém žijí. Doufám, že ocenění v soutěži Památka Plzeňského kraje podpoří jejich další úsilí a přispěje k dalšímu rozvoji péče o naše kulturní dědictví,“ doplňuje Vladislav Vilímec, náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče.

 

O hlavních cenách „Památka Plzeňského kraje“ rozhodla na základě bodování sedmičlenná odborná komise, jejíž členka, Alena Svobodová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje dodává: „Do soutěže Památka Plzeňského kraje zasílaly své návrhy na ocenění obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Nominováno bylo celkem 18 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova byla dokončena v letošním roce. V kategorii věnované sochám a drobné architektuře bylo nominováno 9 kulturních památek a v kategorii „Stavby“ se vybíralo rovněž z 9 kulturních památek.“ 

 

V rámci slavnostního ceremoniálu Dne památek a lidové kultury byla předána také ocenění v oblasti tradiční lidové kultury Plzeňského kraje, která se pravidelně udělují od roku 2017.

 

 

9

Oceněni byli 3 laureáti titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje schválení Radou Plzeňského kraje pro rok 2019:

  • Marie Kopecká – v oboru výroba krojů se zaměřením na oblast širšího Domažlicka
  • Jiří Kožený – v oboru zhotovování soustružených hraček a betlémů
  • Jiří Wallner – v oboru tradiční stavební kovářství

Titul byl těmto řemeslníkům udělen na základě doporučení odborné komise, a to na důkaz veřejného uznání a podpory osobám s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, které se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají dalším generacím.

 

Slavnostně certifikovány byly také 2 ochotnické divadelní soubory, které jsou novými nositeli nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje Ochotnické divadlo západních Čech, a které budou na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje nově zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje:

  • Divadlo PROPADLO Plzeň, z.s.
  • Divadelní spolek Jezírko

Doplnily tak divadelní soubory v Radnicích, Kaznějově a Horažďovicích, které se staly nositeli tohoto nemateriálního statku v předchozích letech.
Soutěž „Památka Plzeňského kraje“ o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky vyhlásil Plzeňský kraj letos potřetí. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky mohla veřejnost od 28. října do 30. listopadu 2019 prostřednictvím internetové stránky soutezpamatka.plzensky-kraj.cz, a to ve dvou kategoriích. Celkem bylo zasláno 1496 platných hlasů. 

 

Plzeňský kraj má zájem na zachování svého bohatého kulturního dědictví. Obnova kulturních památek a historických objektů v kraji je důležitá i z hlediska propagace a oživení naší kulturní historie. Můj velký dík proto patří všem, kteří se na péči o naše památky podílejí. Věřím, že ocenění vlastníků, restaurátorů a zhotovitelů objektů obnovených v letošním roce budou další motivací ke zkvalitnění péče o nemovité kulturní památky u nás,“ říká Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje.

zdroj: plzensky.kraj, rz

 

{gallery}susice/2019/12_prosinec/kolej/{/gallery}

 

{jcomments off}