Urnový háj se dočká nového kabátu

 

 

 

Urnový háj se dočká nového kabátu

 

 

 

 

 

       Předmětem veřejné zakázky budou stavební práce související s provedením rekonstrukce zpevněných ploch a nových rozvodů veřejného osvětlení v areálu urnového háje. Prostor urnového háje je součástí městské památkové zóny. Zpevněné komunikace budou mít nový povrch z kamenných žulových odseků s orámováním z kamenných žulových kostek. Nové zpevněné plochy budou převážně respektovat plochy stávající, budou částečně zmenšeny, v jižní části před kostelem bude plocha zvětšena a upravena s ohledem na požadavky provozovatele. Tato plocha musí umožňovat příjezd pohřebních vozů.

 

 

       V rámci soutěže byla úspěšná stavební společnost VKB stavby, s.r.o. Celková podaná nabídka představuje náklady ve výši 4.269.000,- Kč. Náklady na realizaci I. etapy stavby, s jejíž realizací je počítáno letos činí 2.522.000,-Kč. V letošním roce dojde k revitalizaci ploch jižně od kostela a kaple směrem k hlavnímu jižnímu vstupu, dále pak východní část k místu s kontejnery, včetně kruhové plochy kolem odběru vody. V této části jsou řešeny především zpevněné plochy a to v místech stávajících zpevněných ploch.

 

 

       V roce 2021 dojde k revitalizaci zbývajících ploch v areálu a to především v severní části. Plochy budou navazovat na již revitalizovanou část. Součástí bude i nová kamenná vyrovnávací zeď v západní části ukončena kamennými deskami. Dále budou odstraněny stávající betonová schodiště a nahrazena kamennými. Opravena bude i stávající kamenná zeď.

 

 

       Areál urnového háje se nachází na ploše cca 3.515 m2. Revitalizované zpevněné plochy představují plochu cca 940 m2. Součástí I. etapy bude kompletně řešeno i veřejné osvětlení areálu a založení kabelů pro nasvícení Kostela sv. Bartoloměje. Věříme, že konečný výsledek důstojně přispěje k vylepšení těchto míst pro poslední odpočinek.

 

 

Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl

 

 

 

V přiložené situaci je první část revitalizace vyznačena oranžovou barvou a druhá část plánovaná na rok 2021 barvou žlutou. 

urnak

{jcomments off}