peseknove

Bakala, Paštika a Martanová

 

Bakala, Paštika a Martanová

 

 

       Jak mnozí jistě ví, tak obec Modrava je nejbohatší obcí v Česku, kdy s počtem šedesáti devíti občanů trvale žijící v obci, vlastní majetek ve výši celkem 611,1 milionů korun (údaje z roku 2015), což představuje téměř 9 milionů korun na jednoho občana. Z tohoto pohádkového bohatství platí obec svým občanům např.:

 

•   novoroční příspěvek každému občanovi ve výši 3.000,- Kč,

•   dříví na topení je zdarma na celou zimu, anebo když má občan elektrické vytápění, tak dostanete příspěvek ve výši 7.500,- Kč,

•   za narození dítěte obec přispívá rodičům částkou 60.000,- Kč,

•   na školní výdaje dostává rodina 3.000,- Kč na rok a dítě a na dojíždění ještě 2.000,- Kč,

•   na letní tábor vyplácí příspěvek ve výši 5.000,- Kč,

•   pohřebné je ve výši 10.000,- Kč,

 

 

a takto by se dalo ještě dále pokračovat. Toto by se líbilo asi všem, kdyby obce vyplácely svým občanů takového příspěvky.

 

A jak vlastně chudá šumavská vesnička k bohatství přišla?

 bakal1

       Odpověď je jednoduchá. Za vše může pan Zdeněk Bakala, veřejně označovaný za kontroverzního miliardáře, který se rozhodl vybudovat si na Modravě megalomanské letní sídlo. Aby z toho něco měla i Modrava, tak se zde přihlásil k i trvalému pobytu a jelikož pan Bakala podniká také jako fyzická osoba, tak daně za tuto činnost platí obci Modrava. Kolik to přesně je anebo bylo, není obecně známým faktem, ovšem obecně známým faktem je, že si obec Modrava za odvedené daně vybudovala infrastrukturu, kanalizaci, tyje z termínovaných vkladů (kdy za rok 2019 měla příjmy z podílů na zisku a dividend ve výši 8.000.000,- Kč), má bohatý sociální program, který se úředně nazývá Program sociální stabilizace obce, a to vše díky miliardáři Bakalovi. Dalo by se říci, že pan Bakala byl donucen daňovým systémem Česka se stát mecenášem, a proto je Modrava nejbohatší obcí Česka. 

 

       Vybudovat v první zóně Národního parku Šumava rozsáhlý komplex, není nic jednoduchého, ani pro tak bohatého podnikatele, jakým je pan Bakala, který je v současnosti veden jako 17-tý nejbohatší Čech s celkovým majetkem okolo 18 miliard korun. Pro zhotovení letní vilky, která je oficiálně označována jako „Rodinný dům na Modravě“ s rozlohou pouhých 1.377 m2, na pozemku o výměře 28.973 m2, což pro představu jsou bezmála tři českobudějovické náměstí, je potřeba pro vydání územního rozhodnutí i souhlas Správy národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.

 

       V tento okamžik vstupuje do hry naše starostka Ing. Jaroslava Martanová, která v té době zastávala funkci vedoucí sekce Státníbakal2 správy národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, sice přesně nevím, jaké měla pravomoci, ale z jejího rozhodnutí vedené pod sp. zn. 51-Vi/1406/04 ze dne 3.6.2004 je patrné, že k výstavbě dala souhlas. Z rozhodnutí se dále dozvídáme, že Správa upozorňovala na netradiční přístup k architektonickému řešení stavby, která nerespektuje stavební tradice a vytváří precedent pro další posuzování stavební činnosti v daném území.

 

       Na základě tohoto závěru bylo dohodnuto, že bude zadáno posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz. Až do této chvíle tento postup chápu, co ale nechápu je, že tato studie nebyla zadána Správou nezávislému znalci k tíži stavebníka, ale výběr znalce a celé zadání posudku bylo ponecháno na samotném stavebníkovi panu Bakalovi. Očekával by snad někdo, že stavebník sám sobě zakáže stavbu?

 

       A pak nás již ani nepřekvapí citace: „Na základě výše uvedené analýzy je možné konstatovat, že navrhovaná stavba nepředstavuje rušivý zásah do většiny identifikovaných významných znaků a hodnot krajinného rázu“, a dále: „Nesoulad architektonického výrazu objektu s tradičními formami šumavské architektury (zejména tvar střech) je kompenzován snahou o maximální zapojení objektu do přírodního prostředí (přetažení louky na strop a absence běžně chápané střechy) …

 

       Správa opírá své rozhodnutí k vydání souhlasu se stavbou na základě posudku, který si nechal vypracovat sám stavebník, a pouze suše konstatovala, že zvolený znalec je respektovaným odborníkem a shrnul a dostatečně zdůvodnil okolnosti, které vedly k závěrům stavbu povolit. Takto odůvodněný souhlas, který je podkladem pro vydání územního rozhodnutí mi přijde jako velice nestandardní, zejména jedná-li se o stavbu takového rozsahu v samém srdci Národního parku Šumava. Je otázka, proč vůbec Národní park Šumava nějaké souhlasy vydává, když povoluje stavby takového rozsahu s nepředstavitelným množstvím přesunu zeminy, jílového podloží, gigantických terénních úprav v rozsahu tří českobudějovických náměstí a v neposlední řadě za použití tisíce kubíků železobetonu.

 

       V době, kdy proti megalomanské stavbě byli občané Modravy, kteří v té době neviděli „potenciál“ bohatého podnikatele, ekologové, odborná i laická veřejnost, tak zasáhla „vizionářka“ Ing. Martanová a přes veškerý odpor veřejnosti panu Bakalovi dala za Správu národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava souhlas s výstavbou tohoto monstra v srdci národního paku.

 bakal3

       Pro Vimperáky to asi bude takové deja-vu, tzn. použití stejného postupu jako na Modravě, tedy nadřazení zájmu jednotlivce nad zájmem většiny, bezohlednost vůči přírodě, kulturnímu dědictví, životnímu prostředí, přes odpor široké veřejnosti a dokonce přibylo i nerespektování rozhodnutí nadřízeného krajského orgánu a napomáhání k jeho obcházení. Většina asi tuší kam mířím, je to výstavba výškového hotelu na Vodníku, kdy z letitého status quo byl za tichého přispění Ing. Martanové výškový limit budov na Vodníku zvýšen z původních 7 metrů na 11 metrů a následně za velmi hlasitého nesouhlasu spoluobčanů byl politickou mocí prosazen výškový limit na 13 metrů.

 

       Blíží se volby do zastupitelstva města Vimperk, které se budou konat ve dnech 23.9. a 24.9.2022, a kam bude jistě opakovaně kandidovat i paní starostka Ing. Martanová za Hnutí Starostů a nezávislých (STAN). Stejně tak, jako se loni neúspěšně pokoušela kandidovat do poslanecké sněmovny.

 

Hnutí STAN má celostátně dva stěžejní body svého programu:

1. snaha prosadit změnu oproti současné klientské politice,

2. soustřeďuje se hlavně na obecní resp. místní politiku.

 

       V současné době, kdy hnutí STAN čelí kauze, kde mu byla prokázala korupce, ale i další trestné činy na obecní úrovni (pražský magistrát), tak v podstatě oba tyto své stěžení volební body popřelo! Hlavní důvod proč lidi hnutí STAN volili, byl do základů popřen a opět se ukazuje, že v první řadě jde zase jen o peníze. Touto kauzou se stalo hnutí STAN velmi nedůvěryhodnou. To, co se v současnosti provalilo na vedení hnutí STAN, a stálo je už i ministerské posty, o tom se na místní úrovni šušká už léta, a to o klientelismu a korupci, bohužel město Vimperk nevyjímaje.

 

       Svědčí o tom i výše popsané kauzy Bakalova sídla na Modravě, tedy v době před vstupem pí. Martanové do politiky, anebo Paštikovo výškový hotel na Vodníku, který by nevznikl nebýt bezprecedentní podpory paní Martanové, ale už jako protřelé političky a starostky města Vimperk, samozřejmě zvolené za hnutí STAN, které ve volbách 2018 dostalo nečekanou podporu a obsadili šest židlí v zastupitelstvu. Jen na okraj ke klientelismu uvedu další příklady. Pronájem billboardů na Vodníku řešilo a zrušilo Ministerstvo vnitra, pronájem chatek na Vodníku na dalších 35 let, řešil a zakázal Úřad na ochranu hospodářské soutěže a při jednání zastupitelstva o pronájmu chatek umlčeni přítomní občané. V těchto případech bylo prokázáno porušení zákona ze strany starostky, Rady města a zastupitelstva města Vimperk, a to vše ve prospěch zájmů jednoho podnikatele.

 

       A toto je hlavní důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat v podzimních komunálních volbách za hnutí Jihočeši2012. Nechci žít ve městě, které je ovládáno korupcí a klientelismem a uvedené příklady jsou jen špička ledovce.

 

S přáním šťastné ruky při volbách

 

Ing. Milan Pešek  

 

 


{jcomments off}