peseknove

Váš názor: 792 000 Kč pro Šimona Blaschka

Váš názor  

 

 

792 000 Kč pro Šimona Blaschka

 

 

       Pan Šimon Blaschko, kandidát za politické hnutí STAN, aniž by podal jakoukoliv žádost, bez toho aby prezentoval své zkušenosti s pořádáním mezinárodních výstav, nebo aspoň výstav na republikové, krajské či jenzemske regionální úrovni, podepsal dne 21.2.2022 s městem Vimperk, které zastupovala starostka města a spolukandidátka do podzimních voleb Ing. Martanová, smlouvu na částku 792 000 Kč, a to za přípravu prezentace města na Zemské krajinné výstavě, která se bude konat příští rok v německém Freyungu.

 

       Podle vimperské vnitřní směrnice č. 2/2022 o zadávání veřejných zakázek, jedná-li se o dodávku služeb v rozmezí 500 001 Kč2 000 000 Kč přísluší Radě města zadat zakázku na základě výsledku zadávacího řízení, v jehož rámci vyzve písemně alespoň tři dodavatele k podání nabídky. Rada města sice není povinna zadávat zakázku malého rozsahu postupem podle zákona, ale je vždy povinna dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti a ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

 

       Záměr Rady o prezentaci města na Zemské krajinné výstavě nebyl nikde zveřejněn a ani nikoho jiného Rada napřímo neoslovila. Usnesením č. 96 ze dne 14.2.2022 Rada rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci za účelem projektového řízení, vypracování a realizace prezentace na Zemské krajinné výstavě ve Freyungu se Šimonem Blaschkem. Usnesení bylo přijato jednomyslně, bez vznesení jakékoliv výjimky z dané vyhlášky, která by zdůvodnila, proč Rada takto postupovala, čímž byl podle mě spáchán trestný čin zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky.

 

       Jaký přínos bude mít samotná výstava v německém Freyungu pro občany Vimperka je dost diskutabilní. Němci do Čech jezdí již více než třicet let, a pochybuji, že by pan Blaschko vymyslel něco, co by byť jen mírně zvýšilo turistický ruch ve městě.

 

       Cena celé akce není konečná a bude daleko vyšší, protože částka 792 000 Kč je určená pouze na výplatu pana Blaschka. Ve smlouvě není specifikována práce, kterou má pro město provádět, žádný harmonogram, který by měl dodržovat, žádné kontrolní mechanismy k efektivnímu vynaložení finančních prostředků a ani žádná kontrola vyfakturovaných hodin, prostě nic. Ve smlouvě je pouze specifikována hodinová sazba ve výši 450 Kč/hod., což se částka, za kterou by se nemuseli stydět ani špičkoví advokáti, nebo TOP manažeři.

 

       Takže pan Blaschko bude resp. již dostává od 1.3.2022 do 31.12.2023, tj. po dobu 22 měsíců za práce v rozsahu 80 hodin/měs. mzdu ve výši 36 000 Kč, komu by se to nelíbilo, stačí mít dobré kamarády na správných místech.

 

       Když Vimperk, v tomto volebním období, slavil uplynutí 540 let od povýšení na město, tak radní a ani zastupitelstvo k této události nepozvali z Německa ani nohu a nyní, kdy se blíží volby, tak se to mezinárodními vztahy jen hemží. Proč asi?

 

Tak zase někdy jindy,

 

Ing. Milan Pešek
kandidát za hnutí JIHOČEŠI 2012 

 

 


{jcomments off}