Koaliční smlouva v troskách?

   Dne 6. března 2023 proběhlo zasedání zastupitelstva, které odhalilo několik problémů, které trápí současné vedení města. Před tímto zasedáním proběhlo pravidelné pracovní zasedání, kterého jsem se zúčastnil společně se Zdeňkem Kutilem, kde starostka za koalici navrhla neuplatnění inflační doložky, což naše politické hnutí podpořilo. Současně navrhla doložku uplatnit pouze u pronájmu nebytových prostorů.

   Jelikož jsem již několik týdnů pracovně mimo republiku a v době zasedání zastupitelstva byl ze zdravotních důvodů nepřítomen i pan Kutil, nemohli jsme ovlivnit hlasování o neuplatnění inflační doložky k nájemní smlouvě. Není politicky korektní přisuzovat zdražení nájemného právě našemu hnutí, kdy otázku uplatnění inflační doložky otevřela současná koalice, které disponuje i potřebnými hlasy, aby tomuto zdražování nájmů zabránila.

   Proč se nikdo nepozastavuje na stěžejním bodem celého zastupitelstva, tedy porušení koaliční smlouvy, kdy zastupitel Hudeček, který byl zvolen společně se starostkou za stranu Starostové a nezávislí, návrh a hlasování, aby inflační doložka nebyla využita, nepodpořil? Tedy zdražení nájemného je politika současné koalice, a je to pouze jejich rozhodnutí.

   S tímto přístupem k dodržování dohod ze strany koalice vyvstává další otázka, proč by se měla opozice účastnit pracovních zastupitelstev? Předjednané dohody koalice ignoruje a nedodržuje. Nebudeme se podílet na tomto divadle, které pro občany města Vimperk připravuje současné vedení, a které je pak následně „vysvětlené“ ex-starostou Petráškem.

   Politické hnutí Jihočeši 2012 se důrazně distancují od politiky zdražování nájemného, a i dalších poplatků a budeme i nadále důsledně prosazovat náš volební programem.

   K otázce úpravy odměn neuvolněných zastupitelům byl náš záměr odstranit hrubý nepoměr odměn členů Rady města k ostatním zastupitelům.

   

   Z tabulky je patrný zřejmý nepoměr v procentním vyjádřením a náš návrh měl směřovat pouze k spravedlivému odměňování všech zvolených zastupitelů a nebylo rozhodné, zda se navýší odměna zastupitelům, členům kontrolních výborů a komisí, či se sníží odměna Radě města. Mimochodem byl to právě pan Petrášek, kdo se za minulého vedení města zasloužil o navýšení odměny právě jen Radě města, jejímž byl členem.

   Pro závistivce zde uvedu i propočet mé hodinové sazby za práci pro město. Zastupitelstvo trvá cca čtyři hodiny. Na pracovním zastupitelstvu jsem byl dvakrát po třech hodinách a jako člen kontrolního výboru jsem byl přítomen za únor na dvou schůzkách po dvou hodinách. S MVDr. Janáskovou jsme taktéž v únoru provedli dvě kontroly po dvou hodinách na Odboru hospodářském a bytovém. Příprava na zastupitelstvo, vyhodnocení a zpracování výsledků z kontrol počítám také dvě hodiny. Celkem tedy se jedná o 4+6+4+4+2=20 hod. Můj hrubý měsíční příjem od města činí celkem 1 900 Kč, tedy má hrubá hodinové sazba je 95 Kč/hod., což je méně než minimální mzda, která je pro tento rok stanovena na částku 103,80 Kč/hod.


   Tak zase někdy příště

Ing. Milan Pešek
zastupitel města