Přijel k nám EDUbus

   Ve čtvrtek 16. března 2023 nás navštívil lektor pan Dušan Slovák se svým instruktorem a s mobilní polytechnickou laboratoří EDUbus. Jedná se o ojedinělý vzdělávací projekt, který umožňuje popularizaci polytechnických oborů pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí. Aktivit se zúčastnili žáci oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Mechanik elektrotechnik a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení všech ročníků.

   Z nabídky byl vybrán program „Virtuální a rozšířená realita“, „Cloud a dotyková zařízení“ a „Termokamery“. Na závěr byl i program pro pedagogy s názvem „Workshop – praktická dílna v autobuse“. Žáci se seznámili s novými technickými prostředky. Zvolená témata byla pro ně zajímavá a představovala zpestření školního dne.

Šárka Žáková
Odborný referent