Prohlídka Jaderné elektrárny Temelín

   V pondělí 20. března 2023 vyrazili naši žáci ze třetího ročníku oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a ze čtvrtého ročníku Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení na prohlídku Jaderné elektrárny Temelín.

   Žáci navštívili muzeum elektrárny s názvem „Elektrárna, krajina, lidé“. V místním kinosále zhlédli ve 3D virtuální prohlídku celého objektu i z ptačí perspektivy. Poté následovala prohlídka strojovny s turbínou a generátory, kam si běžně nikdo nedostane. Procházelo se přísnou bezpečnostní kontrolou při vstupu i výstupu. Měřila se i míra radiace každého zúčastněného. Na konci prohlídky čekala na žáky simulační řídicí stanice. Celá akce trvala dvě a půl hodiny, žáci byli rozděleni do tří skupin a každá měla svého průvodce.

   Žáky nejvíce zaujala projekce ve 3D kině, prohlídka turbíny a generátoru a možnost stát v blízkosti 155 m vysokých chladících věží. Pro žáky velmi zajímavá prohlídka a prima den strávený mimo školu.

Šárka Žáková
Odborný referent