Asistované kontakty – pomoc Krizového centra

Máte pocit, že kontakt s vaším dítětem není dostačující?

   Předávání dítěte mezi rodiči je zatíženo konfliktem? Dítě kontakt s druhým rodičem odmítá? V těchto případech je možné využít služby Asistovaných kontaktů, což je nový pilotní projekt Krizového centra – centra pomoci rodině a dětem, Portus Prachatice, o.p.s.

   Tato služba se snaží pomoci dítěti a rodičům navázat, vybudovat, obnovit a udržet vztah, který byl ze závažných důvodů přerušen, poškozen nebo nebylo možné jej ani zahájit. Celému procesu asistuje pracovník, který nabízí svou podporu a bezpečný prostor. V případě zájmu můžete kontaktovat pracovníky Krizového centra, pracovníky z oddělení sociálně právní ochrany dětí nebo je možná spolupráce se soudem.

Krizové centrum – centrum pomoci rodině a dětem, Portus Prachatice, o.p.s.
krizac@portusprachatice.cz
Tel.: 736 213 002
www.portusprachatice.czBc. Hana Bártová, DiS.
Portus Prachatice, o.p.s.