Day: 4 dubna, 2012

vyznamne osobnosti
Jan Tláskal

Karel Weis

Milí čtenáři, když jsem přemýšlel o rubrice, v níž bych chtěl postupně připomenout a přiblížit významné osobnosti, které se nějakým způsobem vážou k našemu městu

Číst více »