Starostové našli společné téma

Projekt Obce sobě úspěšně rozproudil diskusi o budoucí podobě meziobecní spolupráce

 

Po celé republice v těchto dnech probíhají tzv. První oficiální setkání představitelů obcí v územních obvodech ORP, zapojených do Projektu meziobecní spolupráce. Poslední červnový týden se takové setkání uskutečnilo i v Sušici.

 

1os susice 26.6.2014 2

 

Projekt meziobecní spolupráce, zkráceně také nazývaný Obce sobě, se nedávno přehoupl do své druhé poloviny. Setkání představitelů obcí má za úkol zhodnotit dosavadní práce na projektu, diskutovat provedené analýzy problémů v území a nastínit možné varianty jejich řešení a také vybrat tzv. volitelné téma.

 

Dosud byly analyticky a v návrhových řešeních zpracovány oblasti předškolního a základního školního vzdělávání, sociální služby a odpadové hospodářství.

Prvního oficiálního setkání se zúčastnilo 13 ze 30 starostů spádové oblasti ORP Sušice, pětičlenný realizační tým projektu a hosté – zástupce nositele projektu SMO ČR a tématický expert na zvolenou oblast.

 

1os susice 26.6.2014 4
Od začátku projektu proběhlo v Sušici několik neoficiálních setkání se starosty měst a obcí náležejících do spádové oblasti ORP Sušice. Na nich byly hodnoceny a zpracovávány výše uvedené tři oblasti, pro vytvoření ucelené rozvojové strategie měli starostové zvolit i oblast poslední čtvrtou. Jak z předchozích diskusí vyplynulo, byla by jí oblast cestovního ruchu, což se také potvrdilo při oficiálním hlasování, kdy toto téma odsouhlasili jednohlasně. 

 

Analýza oblasti se bude zabývat cestovním ruchem z více pohledů: stávající možnosti a jejich využívání > varianty rozšíření; chybějící atraktivity pro moderního turistu (adrenalinové & relaxační & zážitkové (rybaření) & wellness & fitness & poznávací); dopravní infrastruktura včetně dopravní obslužnosti; prostupnost územím; vytváření nových pracovních míst; zkvalitnění a rozšíření služeb cestovního ruchu ad.

 

 

————————

 loga mos

 

Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (ORP) je plně hrazený ze zdrojů OP LZZ. Doba jeho trvání je od 1. května 2013 do 30. června 2015. Přímá finanční podpora do jednotlivých území je až 2,5 mil. Kč.

 Garantem projektu je Svaz měst a obcí ČR, který již o realizaci projektu uzavřel smlouvy s partnery ze 185 území správních obvodů ORP.

 

Realizační týmy pracovníků, za výrazné podpory tzv. motivujících starostů (Sušice, Hrádek, Hartmanice) a metodické podpory ze strany Svazu měst a obcí, tvoří odborné analýzy a návrhy rozvoje jednotlivých území. Ty jsou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod.

 

Jedním z hlavních cílů projektu je ‘vyhmátnout reálné problémy regionu a řešit je. Obce v konkrétním území získají vlastní data a řadu informací, které jim pomohou při tvorbě navazujících projektů i při diskusích o finančních prostředcích se státní správou a krajskou samosprávou. Solidní a pádné argumenty v ucelených materiálech za jednotlivá území i v rámci celé ČR jsou nutné pro přesvědčování politiků, aby nasměrovali peníze na rozvoj meziobecní spolupráce i jednotlivé projekty v konkrétních územích.

 

Obce navazují spolupráci dobrovolně. Jejich starostové nejlépe vědí, co potřebují a jaká spojení a spolupráce je pro ně výhodná a jaká nikoliv. V rámci prvního oficiálního setkání se odehrála také diskuse o institucionalizaci meziobecní spolupráce na Sušicku – vznik Dobrovolného svazku obcí Sušicko – subjektu, který by meziobecní spolupráci koordinoval a realizoval. Pro jeho vznik se vyjádřila většina z přítomných starostů.

 

Mimo jiné v diskusi zaznělo, že by bylo třeba nastavit meziobecní spolupráci na bázi pravidelných setkávání a konzultaci nejen veřejnosprávních záležitostí. Intenzivní meziobecní spolupráce s kvalitním managementem by byla vítanou pomocí v jejich práci.

 

 Celá spádová oblast ORP Sušice má 24 752 obyvatel, což je v případě uskutečňování rozvojových aktivit podstatně větší ekonomická i vyjednávací síla, než postavení jednotlivé malé obce. I z tohoto faktu vychází návrh na vytvoření nového dobrovolného svazku obcí.

 

A. Staňková, koordinátor projektu