Na podvodné exekuční příkazy lidé stále reagují

Malware obsažený ve falešných exekučních výzvách

 

Další vlna podvodných e-mailů rozsévá počítačový vir

 

Policisté mají plné ruce práce s odhalením podvodníků, kteří prostřednictvím e-mailů získávají citlivé údaje lidí a  zneužívají je. I přes četná varování  se případy, kdy lidé reagují na podvodné e-maily nesoucí falešný exekutorský příkaz, množí.

 

Mluvčí policejního prezídia pplk. Mgr. Petra Strašilová dnes k celé problematice uvedla:

“I přes předchozí upozornění na hromadně rozesílané e-mailové zprávy s přílohou obsahující škodlivý kód bychom chtěli znovu vyzvat všechny občany, kterým byl takovýto e-mail zaslán, aby nereagovali na obsaženou výzvu k zaslání finančních prostředků. Rovněž Policie ČR důrazně varuje před otevíráním příloh, jelikož v těchto souborech je obsažen škodlivý počítačový kód, který podle doposud zjištěných informací napadá systém počítače.

 
Policie ČR v posledních dnech zaznamenává zvýšený počet případů, ve kterých dochází k šíření škodlivého počítačového kódu v přílohách e-mailových zpráv, tvz. malware. Předmětem hromadně rozesílaných e-mailových zpráv jsou sdělení, vyzývající k úhradě dlužných částek neexistujících exekucí.
 
Kromě neoprávněného získání přístupu k počítačovému systému, může být skutečným cílem snaha o získání citlivých informací, včetně možných přístupů do internetového bankovnictví uživatele. Ze strany pachatelů může následně dojít k neoprávněným finančním příkazům.
 
Exekutorské úřady neposílají exekuční příkazy prostřednictvím emailových zpráv, pokud tedy o to účastník řízení sám nepožádá. V případě, že účastník řízení si vyžádá poslání exekučního příkazu e-mailem, tento příkaz se zasílá ve formátu „pdf“ a je podepsán elektronickým podpisem příslušného exekutora. E-mailová adresa, ze které je příkaz odesílán, by měla za zavináčem korespondovat s názvem příslušného exekučního úřadu.

 
Exekuční příkaz by měl obsahovat zejména:
– označení exekučního soudu,
– označení soudního exekutora, který na základě pověření soudu vede exekuční řízení (seznam exekučních úřadu naleznete na stránkách Exekutorské komory ČR),
– exekuční titul a orgán, který jej vydal, nebo osobu, která jej vyhotovila,
– označení účastníků včetně rodného čísla povinného,
– způsob provedení exekuce
– označení osob, jimž se doručuje exekuční příkaz,
– výrok, poučení o odvolání, den a místo vydání exekučního příkazu a podpis soudního exekutora.
 
V případě, že se uživatelé setkali s tímto e-mailem, doporučujeme následující důslednou antivirovou kontrolu celého počítačového zařízení. Pokud došlo k otevření přílohy popsaného emailu, pak je možné konstatovat, že počítačový systém je s největší pravděpodobností kompromitován malwarem a v takovém případě je nutné jeho odborné odstranění.
 
Policie ČR v tuto chvíli eviduje stovky případů v celé České republice a má proto dostatek materiálu, na základě kterého vede šetření. V rámci preventivních opatření s úzkou budoucí součinností s některými provozovateli služeb v síti internet, Českou bankovní asociací a dalšími zainteresovanými subjekty.”

 

 

-red, p cr-