2016 / 01 Nezaměstnanost

Celkový počet uchazečů o  zaměstnání vzrostl na stav 1843 osob (nárůst o 191 osob oproti prosinci 2015). Tento nárůst je částečně ovlivněn ukončením sezónních prací u části stavebních firem (cca 90 osob), přerušením činnosti osob samostatně výdělečně činných (cca 100 osob).

 

Pro srovnání: k 31. 1. 2015 bylo v evidenci 2067 uchazečů, což značí letošní pokles o 224 uchazečů. Míra nezaměstnanosti činila 5,0% a  je společně s  Pískem 2. nejnižší v  Jihočeském kraji po okrese České Budějovice, kde činila 4,4% (za ČR činí 6,4%, za Jihočeský kraj 5,6 %).  V  pořadí okresů ČR se jedná o 17. nejnižší míru nezaměstnanosti (nejnižší je v okrese Praha- -východ – 2,7%, nejvyšší v okrese Bruntál  – 11,7 %).

 

Ve městě Vimperk včetně spádových obcí bylo k 31. 1. 2016 v evidenci celkem 287 uchazečů o zaměstnání, míra nezaměstnanosti činila 4,9%. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo v lednu vytvořeno 6 pracovních míst na Veřejně prospěšné práce (VPP) Společensky účelných pracovních míst (SÚPM) vyhrazených bylo v lednu 2016 vytvořeno celkem 3. Počet chráněných pracovních míst vymezených pro ob- čany se zdravotním postiženým k 31. 1. 2016 činil  441. Počet  uchazečů v  rekvalifikačních kurzech od 1. 1. 2016: 4.

 

 

(vimperk.cz)