2016 / 02 Nezaměstnanost

Informace o nezaměstnanosti za únor

 

V  únoru 2016 celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl na stav 1796 osob (což je úbytek o 47 osob oproti lednu 2016).

 

Pro srovnání: k 29. 2. 2015 bylo v evidenci 2499 uchazečů, což značí letošní pokles o 703 uchazečů.

Míra nezaměstnanosti činila 4,8% a je společně s Pískem druhá nejnižší v Jihočeském kraji po okrese České Budějovice, kde činila 4,3% (za ČR činí 6,3%, za Jihočeský kraj 5,5 %). V pořadí okresů ČR se jedná o 16. nejnižší míru nezaměstnanosti (nejnižší je v okrese Praha-východ – 2,6%, nejvyšší v okrese Most  – 11,6 %).

 

Ve městě Vimperk včetně spádových obcí bylo k  29. 2. 2016 v evidenci celkem 285 uchazečů o zaměstnání, míra nezaměstnanosti činila 4,9%. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo na Veřejně prospěšné práce (VPP) nově vytvořeno od 1. 1. 2016 11 těchto míst, z toho v únoru 2016 bylo vytvořeno 5 nových míst. Společensky účelných pracovních míst (SÚPM) vyhrazených bylo nově vytvořeno od 1. 1. 2016 20 těchto míst, z toho v únoru 2016 vytvořeno 17 nových míst. Počet chráněných pracovních míst vymezených pro občany se zdravotním postiženým k 29. 2. 2016 činil  441. Počet  uchazečů v  rekvalifikačních kurzech od 1. 1. 2016: 13.

 

 

(vimperk.cz)