2016 / 03 Nezaměstnanost

Informace o nezaměstnanosti za březen

 

V  březnu 2016 celkový počet uchazečů o  zaměstnání poklesl na stav 1622 osob (úbytek o  174 osob oproti únoru 2016).

 

Pro srovnání: k 31. 3. 2015 bylo v  evidenci 1887 uchazečů, což značí letošní pokles o 265 uchazečů. Míra nezaměstnanosti činila 4,3% a je tak 2. nejnižší v Jihočeském kraji po okrese České Budě- jovice, kde činila 4,1% (za ČR činí 6,1%, za Jihočeský kraj 5,1 %).  V  pořadí okresů ČR se jedná o 15. nejnižší míru nezaměstnanosti (nejnižší je v okrese Praha- -východ – 2,5% a Rychnov nad Kněžnou – 2,5%, nejvyšší v okrese Most  – 11,4 %).

 

Ve městě Vimperk včetně spádových obcí bylo k  31. 3. 2016 v  evidenci celkem 278 uchazečů o  zaměstnání, míra nezaměstnanosti činila 4,8%. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo na Veřejně prospěšné práce (VPP) nově vytvořeno od 1. 1. 2016 53 těchto míst, z toho v březnu 2016 bylo vytvořeno 42 nových míst. Společensky účelných pracovních míst (SÚPM) vyhrazených bylo nově vytvořeno od 1. 1. 2016 29 těchto míst, z toho v  březnu 2016 vytvořeno 9 nových míst. Počet chráněných pracovních míst vymezených pro ob- čany se zdravotním postiženým k 31. 3. 2016 činil  429. Počet  uchazečů v  rekvalifikačních kurzech od 1. 1. 2016: 19.

 

 

(vimperk.cz)