Vyhodnocení jara 2021 ve Volarech

Klimatologické jaro (1.3. – 31.5.) před pár dny skončilo. Jaké vlastně bylo z pohledu teploty, srážek nebo slunečního svitu? Využijeme k tomu opět data z meteostanice umístěné ve Volarech v městské zástavbě. 

 

Nejprve porovnáme průměrnou denní teplotu. Březen přinesl chladnější počasí, průměrná teplota 0,7 °C byla o více jak stupeň nižší v porovnání s posledními 15 lety. Duben byl velmi chladný, dokonce nejchladnější za posledních 15 let, průměrná teplota 3,3 °C byla o více jak 3 stupně pod průměrem předchozích let. Ve stejném studeném trendu pokračoval vyjma pár dní i celý květen, díky tomu byl měsíc opět výrazně pod průměrem. Měsíční průměrná teplota 8,2 °C je opět nejnižší za posledních 15 let. Studený květen se projevil opět na vegetaci, která měla o proti předchozím letům až několika týdenní zpoždění. Některé listnaté stromy neměly ani v posledních květnových dnech ještě listí. Pokud se podíváme na uplynulé jaro jako na celek z pohledu teploty, skončilo jako úplně nejchladnější za posledních 15 let. Průměrná teplota dosáhla hodnoty 4,1 °C. Za posledních 15 let bylo nejteplejší jaro v roce 2018 s průměrnou teplotou 7,9°C, tedy bez mála o 4 °C teplejší než letošní, což je významný rozdíl. V rámci celé republiky bylo jaro nejchladnější za posledních 25 let.

 

 

 

průměrná teplota vzduchu (°C)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
březen 3,1 1,2 1,3 0,2 1,8 3,5 -1,6 3,8 2,0 1,6 4,0 -0,5 3,7 1,9 0,7
duben 8,2 5,6 9,0 5,5 8,0 5,9 5,9 7,3 5,7 5,7 4,6 10,4 7,2 6,8 3,3
květen 11,8 11,5 11,1 9,9 11,0 12,1 10,0 10,1 10,6 10,9 12,0 13,8 8,7 8,8 8,2
průměr 7,7 6,1 7,1 5,2 6,9 7,2 4,8 7,1 6,1 6,1 6,9 7,9 6,5 5,8 4,1
pořadí 2. 9. – 11. 4. – 5. 13. 6. – 7. 3. 14. 4. – 5. 9. – 11. 9. – 11. 6. – 7. 1. 8. 12. 15.


Jaro bylo jako celek velmi chladné a srážkově naprůměrné. Za období od 1. března do 31. května spadlo ve Volarech 203 mm, tedy 203 litrů vody na metr čtverečný. Březen přinesl 43 mm srážek, což odpovídá průměru. V dubnu spadlo podobné množství vody a to 40 mm vody, tedy nejméně z jarních měsíců. I toto množství odpovídá ale průměru. Květen byl na srážky bohatý, 120 mm je nadprůměr. Obvykle v květnu spadne kolem 87 mm. Celkově tak klimatologické jaro ve Volarech patřilo k těm nejvlhčím za posledních 13 let a 
umístilo se na 3. místě. Vlhčí jaro bylo v letech 2015 a 2014.

 

měsíční úhrn srážek (mm)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
březen 65 38 30 8 33 24 77 34 59 32 80 35 43
duben 28 35 29 54 33 71 57 54 94 16 12 30 40
květen 99 105 127 30 119 115 86 77 30 82 77 95 120
celkem     192 178 186 92 185 210 220 165 184 129 169 160 203
pořadí 4. 8. 5. 13. 6. 2. 1. 10. 7. 12. 9. 11. 3.

 

Se srážkami úzce souvisí i sněhová pokrývka. Za posledních 13 jar jsou z tabulky patrné opravdu velké rozdíly. Například na jaře roku 2014 ležela souvislá sněhová pokrývka pouze jediný den, naopak na jaře 2009 ležel sníh 29 dní. Ze statistiky vyplývá, že každé jaro ležel sníh v březnu alespoň jeden den, v dubnu se již častěji vyskytují roky bez sněhové pokrývky. Ani jednou se za posledních 13 let nestalo, že by sníh ležel v květnu. Letošní jaro se z pohledu statistiky s 20 dny se sněhovou pokrývkou řadí k těm „sněhovějším“.

 

počet dní se souvislou sněhovou pokrývkou
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
březen 29 23 2 4 20 1 5 10 4 15 8 8 14
duben 0 1 0 1 8 0 7 3 5 1 0 0 6
květen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem     29 24 2 5 28 1 12 13 9 16 8 8 20
pořadí 1. 3. 12. 11. 2. 13. 7. 6. 8. 5. 9.-10. 9.-10. 4.

 

Na jaře se těšíme na postupně prodlužující se dny s dostatkem slunečních paprsků. V březnu dosáhl sluneční svit 145 hodin, což odpovídá zcela průměru let předchozích. V dubnu bylo zaznamenáno 175 hodin slunečního svitu, což je lehce pod průměrem, který je pro duben 187 hodin. Květen byl oproti dubnu na sluneční svit chudší, nasvítilo jen 162 hodin, to je asi o 25 hodin méně než průměr. V posledních 4 letech se stalo pravidlem, že duben je slunečnější než květen, přitom délka dne je u května výrazně delší. Celé jaro 2021 bylo jak celek díky 482 hodinám slunečního svitu pod průměrem. Nejslunečnější byl rok 2011 (685 hodin). Nejméně jarních slunečních paprsků přinesl rok 2013 (jen 382 hodin). Průměr od roku 2010, kdy se sluneční svit ve Volarech měří činí za jaro 511 hodin, nasvítilo tedy o 29 hodin méně, což je blízko průměru.

měsíční úhrn slunečního svitu (hodiny)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
březen 159 175 175 126 172 129 94 137 81 127 160 145
duben 233 225 157 121 147 198 152 119 236 214 265 175
květen 126 285 242 135 157 150 185 235 205 137 190 162
celkem       518 685 574 382 476 477 431 491 522 478 615 482
pořadí 5. 1. 3. 12. 10. 9. 11. 6. 4. 8. 2. 7.

  

Jaké bude léto 2021 nelze předpovědět, začátkem září Vám ale jistě přineseme opět jeho vyhodnocení.

(ir)