Národní park Bavorský les se zvětšuje

park 

 

Národní park Bavorský les se zvětšuje. Navíc se už letos zvětší bezzásahovost na 75% jeho rozlohy!

 

 

       Jednomyslně schválil Bavorský zemský sněm rozšíření Národního parku Bavorský les o více než 600 hektarů. Je tak největším lesním národním parkem v Německu. Společně s Národním parkem Šumava tvoří nejrozsáhlejší území divoké přírody bez lidských zásahů ve střední Evropě.

 

       „Národní park Bavorský les je již více než 50 let vlajkovou lodí ochrany přírody. Zelené srdce Dolního Bavorska je hotspotem pro biodiverzitu a vzorem pro šetrnou turistiku. Nyní píšeme pokračování tohoto výjimečného úspěšného příběhu. Dnešním rozhodnutím Zemského sněmu se první německý národní park stane současně největším německým lesním národním parkem. Toto je velká událost pro ochranu přírody v Bavorsku. Jedinečné útočiště zvířat a rostlin nabídne v budoucnu ještě fantastičtější přírodní zážitky. Profitovat z toho budou i místní lidé. Jedinečná krajina národního parku a její přitažlivost posilují celý region,“ zdůrazňuje Bavorský ministr životního prostředí Thorsten Glauber.

 

       O rozšíření Národního parku Bavorský les o cca 605 hektarů území Bavorských státních lesů v oblasti Mauth-Finsterau v bezprostřední blízkosti Národního parku Šumava, i o scelování dalších ploch o celkové výměře cca 90 hektarů, se začalo jednat u příležitosti výročí 50 let Národního parku Bavorský les v roce 2020. Rozšíření bylo od počátku vítáno i v regionu. Národní park Bavorský les má nyní novou celkovou rozlohu 24 945 hektarů.

 

      Upraví se také předpisy pro zasahování proti kůrovci na stávajícím území národního parku tak, aby v souladu s mezinárodními směrnicemi bylo možné dosáhnout 75 procent přírodní zóny bez zásahu člověka už v tomto roce. Podle původnímu plánu se dosažení bezzásahovosti na třech čtvrtinách národního parku mělo dosáhnout až v roce 2027.

 

       Plochy v místech rozšíření národního parku jsou z hlediska ochrany přírody velmi cenné. Jsou útočištěm pro vzácné druhy zvířat, jako je tetřev hlušec. Plánovaná oblast rozšíření zahrnuje také vrchoviště Finsterauer Filz s více než čtyřmi hektary. Oblast leží na hranici s Českou republikou u obce Mauth. 98 procent současné plochy národního parku Bavorský les tvoří lesy. Jsou zde také otevřená vrchoviště a bývalé horské pastviny. Národní park každoročně přiláká kolem 1,3 milionu návštěvníků.

 

       „Je to neuvěřitelná novina. Z celého srdce to našim sousedům přeji a gratuluji jim k tak zásadnímu kroku, který je velkým přínosem pro ochranu přírody nejen v Bavorsku, ale i v Česku, respektive na Šumavě. Nová část národního parku totiž přímo sousedí s námi v oblasti bývalých Knížecích Plání a Stodůlek. Nový kus divočiny skvěle doplní nádherné scenérie této zčásti kulturní a zčásti divoké krajiny,“ říká ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený a dodává: „Překvapením je pro mě okamžité rozšíření bezzásahovosti na 75 procent národního parku. Je evidentní, že v Bavorsku má ochrana přírody a s tím související bezzásahovost, celospolečenskou podporu a pochopení. A opět jsem rád, že může Národní park Šumava, jako přímý soused, se svými 28 procenty bezzásahového území v přírodních zónách a aktuálně dalšími devíti procenty bezzásahovosti v zóně přírodě blízké přispět k tomu, že toto pohoří je nerozsáhlejší divočinou v celé střední Evropě.“

 

       Kvůli zakotvení rozšíření Národního parku Bavorský les a změně nařízení o protikůrovcových zásazích došlo ke změně vládní vyhlášky. Po únorovém schválení Radou ministrů dal rozšíření jednomyslný souhlas také výbor Zemského sněmu pro životní prostředí. I výbor pro ústavu, právo, parlamentní otázky a integraci schválil rozšíření jednomyslně. Nyní, po jednomyslném schválení Bavorským zemským sněmem může být vyhláška zveřejněna ve věstníku zákonů a nabýt účinnosti.

 

V Grafenau a Vimperku 25.5. 2021

 

Jan Dvořák
tiskový mluvčí Správa NP Šumava 

mapa

 

pohled 

 

 


{jcomments off}