Zpřístupnění přechodu Modrý sloup

 

Legální zpřístupnění hraničního přechodu Modrý sloup je možné – pod podmínkami

 

 

 

       Cesta k hraničnímu přechodu Modrý sloup Luzenským údolím může být zpřístupněna návštěvníkům. Musí se však dodržet několik podmínek – tak zní ve stručnosti rozhodnutí odboru Státní správy Národního parku Šumava, která rozhodovala o navržených kompenzačních opatření.

 

       Otázku zpřístupnění hraničního přechodu Modrý sloup řešila většina ředitelů Správy Národního parku Šumava. Všechny snahy však skončily fiaskem a následným doporučením zpracovat hodnocení vlivu na ochranu přírody, tzv. EIA. Hodnocení nakonec nechal zpracovat ředitel Pavel Hubený:

 

       „Nebyla jiná šance, jak se ke zpřístupnění Modrého sloupu legálně dobrat. Proto jsem nechal zpracovat hodnocení EIA. Verdikt však zněl, že cestatetrev k Modrému sloupu bude mít významný negativní vliv na tetřeva hlušce, proto není možné ji otevřít. Ovšem dále hodnotitelé uvedli, že pokud Správa NP Šumava navrhne dostatečná kompenzační opatření, která by nezhoršovala vývoj populace tetřeva na Šumavě, a tato opatření budou schválena, je možné o otevření cesty v omezeném režimu uvažovat.“

 

       Vedení Správy NP Šumava proto navrhlo několik kompenzačních opatření. To první je zvětšení klidového území o 3 381 ha v oblasti kolem Poledníku, které se ale nedotkne existence stávajících turistických cest a cyklotras. Dalšími opatřeními bylo mimo jiné zpřístupnění Luzenského údolí k Modrému sloupu pouze v době od 15. července do 15. listopadu a v denní dobu od 10 do 17 hodin bez možnosti vstupu se psy a jízdy na kolech.

 

       Orgán ochrany přírody, který návrh kompenzačních opatření vyhodnocoval, tedy odbor státní správy NP Šumava, je projednal se všemi dotčenými účastníky řízení a stanovil jak regulace záměru, včetně podmínek, za kterých může být cesta otevřena, tak vlastní kompenzační opatření spočívající v rozšíření klidového území ke zvýšení životního komfortu tetřeva hlušce, také rysa ostrovida nebo jeřábka lesního. Jednou z těch nejzásadnějších podmínek je dostatečná velikost šumavské populace tetřeva hlušce a prokazatelné zachování nebo zlepšení velikosti jeho populace. Modrý sloup bude tedy možné zpřístupnit, pokud se potvrdí existence více než 735 jedinců tetřeva na území NP Šumava a Bavorský les.

 

       „Tuto podmínku považuji za zcela logickou. To číslo 735 totiž vychází z posledního monitoringu tetřeva, který probíhal v letech 2016-2018. Tehdy bylo potvrzeno 605 jedinců s tím, že odchylka výpočtu modelu je 130 jedinců. I 735 jedinců tetřeva hlušce je tedy hodnotou maximálního odhadu současné populace. Pokud tedy další monitoring tetřeví populace prokáže tento počet, je jisté, že šumavská populace má pozitivní vývoj a bude možné zpřístupnit Modrý sloup,“ vysvětluje Pavel Hubený.

 

       Monitoring tetřeva hlušce je už nyní naplánován na období nadcházející zimy 2022- 2023 a výsledky by měly být známy v průběhu roku 2023. Další podmínkou zpřístupnění je vyhlášení klidových území pro ochranu tetřeva hlušce tak, jak jsou navrženy a projednávány už od roku 2019.

 

       „To je podmínka, se kterou jsem osobně počítal. Projednávání klidových území a možnost zpřístupnění Modrého sloupu jsou totiž spojené nádoby. A protože už je znám výsledek stanovení kompenzačních opatření k Modrému sloupu, nic nebrání dokončit  projednávání klidových území v Radě NP Šumava už letos na podzim,“ plánuje ředitel Hubený.

 

       Návrh klidových území je k nahlédnutí zde: https://www.npsumava.cz/sprava- np/nova-zonace-a-navrh-klidovych-uzemi/navrh-klidovych-uzemi-narodniho-parku- sumava/

 

V současné době běží patnáctidenní lhůta pro odvolání účastníků řízení ve věci zpřístupnění Modrého sloupu.

 

       „Se závěry řízení se plně ztotožňuji a jsem rád, že konečně máme jasno, zda a za jakých podmínek je možné hraniční přechod Modrý sloup z české strany zpřístupnit veřejnosti. Samozřejmě je před námi ještě kousek cesty, ale tu její nejtěžší část máme za sebou,“ zakončuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. 

 

 

 

Jan Dvořák
tiskový mluvčí
Správa NP Šumava 

mapahranice

(Návrh klidových území)

 

 


{jcomments off}