Měsíční srážky Šumavy na mapě – říjen

Podobně jako za měsíc září, připravili jsme i za říjen podrobnější mapu měsíčních úhrnů srážek v oblasti Šumavy. Tentokrát jsme ovšem do hodnocení zahrnuli i bavorskou část Šumavy, resp. data z některých volně dostupných údajů sítě stanic Německé meteorologické služby (DWD). Na české straně byla využita předběžně zkontrolovaná data především z automatických srážkoměrů, a to jak staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), tak i amatérských a výzkumných stanic ústavů a univerzit (výčet vlastníků a provozovatelů stanic, resp. použitých dat je uveden v zápatí mapy). Vlastní mapa vznikla ve spolupráci ČHMÚ a Jihočeské univerzity, Fakulty zemědělské a technologické.

 

Na rozdíl od září (referovali jsme zde) byl říjen na Šumavě srážkově výrazně chudší, měsíc byl charakteristický velmi teplým a především ve vyšších polohách slunečným počasím. Zajímavostí může být i fakt, že vůbec žádné srážky za říjen, a to ani v nejvyšších polohách, nebyly letos v tomto měsíci ve formě sněhu. Nejvíce srážek z aktuálně dostupných údajů jsme v říjnu zaznamenali na stanici Blatný vrch (105,6 mm) a na stanici V Koutě (105,3 mm), necelých 100 mm hlásili meteorologové z Velkého Javoru. Naopak velmi nízké úhrny srážek hlásily stanice pod Šumavou jako Volyně (20,8 mm) a Husinec (25,1 mm), ale i třeba Zbytiny (26,0 mm) a Kašperské Hory (26,5 mm). Nejvyšší denní úhrn 23,8 mm zaznamenala stanice V Koutě, a to hned za 1. říjen. Pokud jde o porovnání letošního října, tak např. na stanici Březník znamená naměřený měsíční úhrn 84,7 mm pouze 72 % dlouhodobého měsíčního průměru, nebo na stanici Vimperk naměřený měsíční úhrn 32,5 mm jen 59 % říjnového normálu (1991 – 2020). Z hlediska normality se jednalo na Březníku o srážkově normální měsíc, ale ve Vimperku nebo ve Zbytinách je říjen už hodnocen jako podnormální. Konkrétní úhrny a příslušné orientační rozložení srážek v oblasti Šumavy za říjen 2022 prezentujeme v přiložené mapě.

(jp, vš)