Jak zlepšit druhovou pestrost lesů?

 

Jak zlepšit druhovou pestrost středoevropských lesů?

Národní parky Šumava a Bavorský les zpracovaly manuál

 

 

      Úbytek biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti, trápí celou Evropu. Biodiverzita evropských lesů je v současnosti značně ohrožena intenzivním využíváním krajiny a probíhajícími změnami klimatu. Ohroženy jsou zejména skupiny druhů vázaných na tlející dřevo, především hmyz, houby, lišejníky a mechorosty, ale také staré stromy a nevšední dřeviny. Právě tato skutečnost vedla k tomu, že v posledních třech letech oba národní parky společně s Goethovou univerzitou ve Frankfurtu zkoumaly, jak můžeme aktivně podpořit početnost a rozmanitost těchto druhů.

 

      „Mezi hlavní aktivity patřilo ponechávání dřevní hmoty tam, kde bylo třeba aktivně zasahovat proti kůrovcům, jednalo se především o odkorňování, drážkování a loupání tak zvaně nastojato. Dále byly některé menší oblasti obohaceny o dřevo jedle, která vytváří domov pro specializované druhy organizmů,“ vysvětluje oborný manažer projektu za českou stranu mezinárodního projektu Jaroslav Červenka z Národního parku Šumava.

 

      „Na bavorské straně byly navíc vysazovány tisy a jilmy a uvolňovány již přítomní jedinci těchto druhů. Jednalo se opět o dřeviny, které hostí specifické druhy organizmu. Celkově se takto povedlo podpořit rozvoj biodiverzity na více než 210 ha,“ doplňuje, mykolog Národního parku Bavorský les Petr Karasch.

 

      Jedním z hlavních cílů projektu bylo založit dlouhodobý monitoring. Zajímá nás jaký efekt má navýšení tlejícího dřeva na cílové skupiny druhů a obecně na biodiverzitu. To, že tlející dřevo podporuje druhovou pestrost víme, ale jaký bude efekt konkrétně na našich různorodých lokalitách, ukáží až výsledky dlouhodobých měření.

 

      Za „velký pilotní projekt“ označil Peter Karasch z Národního parku Bavorský les jednu mimořádnou projektovou aktivitu. „V laboratoři jsme vypěstovali vzácné dřevožijné houby, například troudnatec růžový. Ty jsme pak naočkovali do rozmístěných kmenů,“ říká mykolog. Díky této aktivitě budou podpořeny ohrožené druhy hub a může dojít k rozšíření jejich populací.

 

      Hlavním výstupem projektu má být manuál na podporu biodiverzity ve středoevropských lesích. „Nyní nás čeká několikaletý monitoring všech opatření. Na plnohodnotné výsledky si musíme počkat. I přesto se povedlo vydat souhrnný materiál, který shrnuje různé přístupy podpory druhové rozmanitosti v našich lesích. Nazvali jsme ho: „Podpora biodiverzity ve středoevropských lesích – koncepce pro lesníky a pracovníky ochrany přírody,“ říká Jaroslav Červenka.

 

    Brožuru Podpora biodiverzity ve středoevropských lesích je možné zdarma stáhnout zde: bit.ly/biodiverzita_koncepce 

 

Ve Vimperku 30.11.2022

Jan Dvořák
tiskový mluvčí Správa NP Šumava{jcomments off}