Komise


Komise

 

 

       Podle zákona o obcích má zastupitelstvo povinnost zvolit kontrolní a finanční výbor. Tuto povinnost vedení města splnilo na svém prvním zasedání, ale to je zatím vše. Od ustavujícího zastupitelstva, které se konalo dne 20.10.2022, již uběhlo bez mála čtvrt roku, ale město pořád nemá jmenované potřebné komise, které jsou důležité pro chod města. Patří sem např. dopravní a bytová komise, kulturní a sportovní komise, ale i krizové komise jako je povodňová, či komise prevence. Taktéž nejsou jmenované nové dozorčí rady Městských lesů, Městské správy domů a Městských služeb.

 

       Jak jsem již několikrát zmiňoval svůj názor, že současné vedení města je již vyhořelé, neakční a jen udržuje současný stav pro nezbytný chod města, se na tomto příkladu jen potvrzuje. Vzpomeňme, jen jak dlouho trvalo sepsání a podepsání koaliční smlouvy, která je v podstatě totožná s minulou smlouvou, a to co do znění, tak i do složení jejich aktérů, tedy šlo použít klasické Ctrl c a Ctrl v a bylo by hotovo. Stejně nic nového nevymysleli, jen se pevněji svázali, aby jejich křehká nadpoloviční většinová koalice vydržela další čtyři roky.

 

       Přístup řízení města na automatického pilota se odráží i v aktuální problému, což je řešení situace okolo sobotního prodeje ve vimperských lékárnách. Dne 25.12.2022 jsem starostce zaslal návrh na zařazení bodu do programu nejbližšího zasedání MZ ohledně sobotního prodeje v lékárnách ve Vimperku. Na můj návrh starostka reagovala dne 30.12.2022 s tím, že obvolala provozovatele lékáren, ale tyto se jí mezi svátky nepodařilo kontaktovat. Přestože slíbila, že bude kontaktovat majitele a provozovatele lékáren během prvního týdne v Novém roce a mně bude informovat o výsledku a případné schůzce, tak toto do současné doby neučinila.

 

       Věřím, že s vedením města vznikají určité problémy a povinnosti, které musí vedení města řešit a plnit, ale domnívám se, že jednou hlavních náplní práce by mělo být zabezpečit občanům potřebný, neřkuli nutný, servis a taktika „vyhnívání“ či řešení problému dle rčení: „problém, který se do dvou měsíců nevyřeší sám, si nezaslouží mou pozornost“, které bylo v minulosti již tolikrát použito, nebude ze strany politického hnutí JIHOČEŠI 2012 nadále tolerováno.

 

       Vedení města je za svojí práci velice slušně odměňováno a za to občané požadují minimálně standardní chování, odpovídající pracovní nasazení, ale zejména plnění daných slibů.

       Tak zase někdy jindy

Ing. Milan Pešek
zastupitel města


{jcomments off}