Názor Vladimíra Váchy

V minulých dnech byla na vimperku.eu anketa “Jak vidíte vývoj Vimperka za posledních 20 let?”

 

Je to trochu jako s referendem. Hodně záleží na tom, jak položíte otázku. Výsledky ankety “Jak vidíte vývoj Vimperka“ jsou tristní, až se mi tomu nechce věřit. Pokud by tomu tak mělo skutečně být, bylo by lepší se odtud odstěhovat. Dá se předpokládat,že každého něco tíží, a pokud to shrnete, je výsledek takový, jaký je.

 

Položil jsem si otázku, co těch 80% nespokojených za těch 20 let pro město udělalo? Je to těžko měřitelná veličina, ale některé věci mohou dát odpověď. Projděte sídliště a podívejte se na pořádek okolo domů, jděte se podívat na zájem občanů o jednání zastupitelstva města, návštěvu kulturních programů, ochotě angažovat se kdekoli na životě města. Je tedy těch 80% nespokojených správným obrazem Vimperka?

 

Jsem člověkem pověřeným vedením hnutí ANO2011 založit v okrese toto organizované hnutí a připravit ho na parlamentní a komunální volby v roce 2014. Naše hnutí má v okrese více než 50 sympatizantů, kteří se sami přihlásili po přečtení této výzvy. Hned na počátku jsem pozval tyto sympatizanty na společná setkání ve Volarech, Vimperku, Prachaticích a Netolicích spolu se svými známými a kamarády. Tomuto hnutí jde především o to, aby zemi i obce řídili kompetentní lidé a ne jen“politici“, kteří ve svém profesním životě nic nedokázali. Ve Volarech přišli 3 účastníci, ve Vimperku 4, v Prachaticích 1 a ve Netolicích 3. Na co si potom stěžovat, když nejsem ochoten pro to, abych byl třeba s vývojem ve Vimperku, Prachaticích, Volarech spokojený?????

 

Je pravda,že se ve Vimperku za posledních 20 let mohlo udělat určitě víc jako všude, ale rozhodně nemůže 80% lidí vidět vývoj tak, jak uvedlo v anketě, pak mají zavřené oči a uši. Mohlo se asi udělat víc pro zaměstnanost, účelné investice, sportoviště, údržbu města. Ale vzpomeňme si, koho jsme za těch posledních 20 let volili do zastupitelstva města a zeptejme se jich, jak je možné, že občané jejich práci takto hodnotí?

 

Když už byla anketa takto zvolena a známe výsledek, rozhodně by stálo za to zeptat se občanů, s čím konkrétně nejsou za těch 20 let spokojeni? Pak má tato anketa smysl, pokud s těmito výsledky bude chtít někdo pracovat.

 

Vladimír Vácha,

ANO 2011