Chci pokračovat v započaté práci

„Jako zastupitelka a starostka města jsem se po dvě volební období snažila o rozvoj a rozkvět Sušice, o to aby se v ní občanům lépe žilo. Při své práci jsem se vždy snažila prosazovat zdravý rozum a rada města byla složena ze zástupců všech politických stran i hnutí, které měly své zástupce v zastupitelstvu města – bez ohledu na to, jestli někdo je či není členem politické strany. A tak by to mělo na komunální úrovni podle mého názoru být.

 

Jako právník se v Senátu soustředím na to, aby naše zákony nebyly v rozporu s Ústavou České republiky a vykazovaly pokud možno co nejméně legislativních nedostatků.

 

Jako senátorka mám krom jiného své osobní přání i cíl – snažím se o to, aby Šumava zůstala zachovaná i příštím generacím a aby byla stále zeleným srdcem Evropy a místem, kam se lidi rádi vracejí a kde se jim dobře žije. A tomu může napomoc ii připravovaný zákon o NPŠ. Svoji práci chci dále vykonávat i bez toho, že budu členkou politické strany.

 

A chtěla jsem ve své práci chci naplno pokračovat dál. Nominační konference ČSSD však upřednostnila jiného kandidáta a já jsem byla rozhodnuta vrátit se k advokacii. V době kdy jsem začala svůj život organizovat tímto směrem ale přišla nabídka od bývalého předsedy ČSSD Miloše Zemana: pokud máte zájem, podpoříme vás jako nezávislou kandidátku ve volbách do Senátu a očekáváme, že budete dělat svoji práci tak jako dosud.

 

Pokud bych tedy obhájila mandát senátora, nevidím na svém rozhodnutí žádné „převlékání kabátu“ , jak jsem od několika občanů zaslechla. Měla bych naopak šanci dokončit rozpracované úkoly a zabývat se dalšími, zcela v duchu mých názorů a postojů daných středo-levým viděním světa.

 

Sušickou ČSSD jsem byla prostřednictvím e-mailu vyzvána, abych se vzdala svého mandátu v zastupitelstvu města. O svém mandátu, který jsem získala od vás od občanů, se rozhodnu sama po senátních volbách. Poté, co zvážím a vyhodnotím své časové možnosti věnovat se práci zastupitelky. V současné době jsem řadovou zastupitelkou města Sušice. Vždy jsem byla a stále jsem přesvědčena o tom, že politika na komunální úrovni není záležitostí příslušnosti k té či oné politické straně, ale je hlavně o zdravém rozumu, o tom co je správné pro město, občany, budoucnost.“

 

JUDr. Jiřina RIPPELOVÁ

 

Pokud by se senátorka a zastupitelka JUDr. Jiřina Rippelová rozhodla předčasně ukončit své působení v zastupitelstvu, stal by se (podle volebních výsledků) kandidátem na uvolněné místo Ing. Štefan Vilcsek. V případě, že se náhradník vzdá mandátu, postupuje na jeho místo další v řadě, tedy v případě ČSSD Sušice předseda MO Miroslav Vrhel. Povinnost vzdát se místa zastupitele v průběhu volebního období  v případě ukončení členství ve straně, za niž  mandát získala, zákon (491/2001 Sb.) neukládá.