Park má schválené noty

Rada Národního parku Šumava schválila Správě NP Šumava rozborovou část Plánu péče. Jak tvrdí osoby z vedení šumavského parku, bez Plánu péče by nemohl národní park vůbec fungovat.

 

„Plán Péče zjednodušeně znamená, že budeme mít přesný návod jak pečovat o území, kde bude mít jasně definované cíle, úkoly a bude je mít odsouhlasené podle zákona. Nám se nyní podařilo dohodnout s Radou národního parku první polovinu dokumentu, což bylo dojednanou podmínkou pro dokončení té druhé poloviny,” říká šéf parku Jiří Mánek.

 

„Kdyby park neměl svůj Plán péče, nikdo by nevěděl, podle čeho se řídí jeho ochrana. Nikdo by nevěděl, kam směřuje, ale Správa parku by také nemohla získat žádné dotace na péči o les ani na údržbu bezlesí. To by byl konec. Bez tohoto dokumentu Správa parku nemůže existovat,” dodává na vysvětlenou Mánkovo náměstek Tomáš Fait.

 

Dosavadní Plán péče byl připraven pro období 2000-2010. Na přípravě nového, který měl platit pro období 2011-2020, začal pracovat již v roce 2008 tehdejší ředitel František Krejčí. Ale jemu se ani za tři roky příprav a jednání nepodařilo tento dokument projednat a připravit Plán péče, který by Rada Národního parku akceptovala. Jan Stráský po nástupu do funkce požádal ministerstvo životního prostředí o prodloužení platnosti starého plánu péče až do konce roku 2013, což se povedlo. Nově sestavená pracovní skupina, začala již na jaře připravovat nový dokument. Po půlročním úsilí se podařilo odsouhlasit rozborovou část. To byla podmínka pro přípravu návrhové části, tedy plánu a harmonogramu jak pečovat o národní park v příštích letech.

 

„I když jsme vycházeli z materiálu, na kterém se pracovalo od roku 2009, doznal tento materiál značných změn. Z mého pohledu právě tím, že jsme při hodnocení uplynulého období sundali růžové brýle a věci jsme pojmenovali a vyhodnotili takové, jaké skutečně jsou. To znamená, nezakrývali jsme dopad kůrovcové kalamity posledních let, tak jak tomu bylo v předchozím návrhu,” říká ředitel Jiří Mánek.

 

Správa národního parku však vyhráno ještě nemá. Jak už bylo uvedeno, potřebuje ještě odsouhlasit návrhovou část Plánu péče a celý plán musí rovněž posvětit ministerstvo životního prostředí. „Další kroky budou takové, že během příštích třech měsíců musíme zvládnout desítky jednání a stovky hodin strávíme nad přípravou návrhové části Plánu péče. Musíme připravit takový dokument, který opět musíme projednat s Radou Národního parku Šumava, jejíž zasedání je naplánováno na první polovinu prosince. Začátkem příštího roku musíme odsouhlasený materiál předat ministerstvu, které zahájí veřejné připomínkové řízení, které může trvat až rok. Vše musí být schváleno tak, aby Plán péče vstoupil v platnost od prvního ledna 2014,” uzavírá ředitel Mánek.

 

(red)