Půjčte si co nejvíce knih

53 tisíc svazků – zhruba tolik jich má v současnosti sušická městská knihovna. A ta se bude
stěhovat do nových prostor v komunitním centru. Uznáte sami, že přestěhovat tolik knížek je pěkný
oříšek, vyžadující systematickou a pečlivou práci.

Zahájení stěhování je plánováno k 15. říjnu. Pokud jste čtenáři knihovny a rádi byste přiložili
ruku k dílu a ulehčili knihovnicím, které budou ty tisíce knížek skládat, balit, stěhovat, vybalovat
a řadit, mají na vás, čtenáře, prosbu: k tomuto datu si vypůjčte co nejvíc knih. Lépe se pak bude
organizovat jejich ukládání v nových prostorách, až je budete vracet.

Předpokládaná doba, po kterou bude knihovna z důvodu stěhování uzavřena je 5-6 týdnů.