Pouť na Mouřenci

(lm) Vyvrcholením letní sezony v kostele na Mouřenci nad Annínem bude o víkendu tradiční pouť. Tentokrát se koná v sobotu 22. září. Tedy přesně v den, kdy si křesťané připomínají patrona kostela, svatého Mořice. Kostel byl po náročné rekonstrukci vysvěcen v září 1993. Lidé z obou stran hranice se tu letos na pouti setkají už po devatenácté.

Sobotní program na Mouřenci odstartuje za zvuku zvonů v pravé poledne, a to komentovanou prohlídkou kostela a přilehlé kostnice. Od 14 hodin vystoupí klatovský sbor Šumavan. „Zazní opravdové hudební lahůdky, např. Ave Maria od Franze Schuberta, části Mozartovy Korunovační mše nebo Staročeský chorál v úpravě Miroslava Reichla,“ láká organizátor mouřenecké slavnosti P. Tomas van Zavrel. Právě on bude pak od 15 hodin celebrovat česko-německou mši svatou, která bude vrcholem sobotního programu.

Na bohoslužbě se setkávají Češi a Němci. Budeme tedy zpívat české i německé písně a také celá liturgie bude dvojjazyčná. Je to takový krásný akt přátelství, porozumění a smíření, které Mouřenec a celý tento kraj potřebuje. Je třeba zacelit ta zranění z minulosti, hlavně události druhé světové války a následný poválečný odsun rodáků z českého pohraničí,“ dodává van Zavrel.

Po skončení bohoslužby i následného křtu je v plánu další komentovaná prohlídka. Pozdně románskou stavbou kostela i přilehlou kostnicí provede annínský rodák a novinář Lukáš Milota. „Dodrželi jsem slib, který jsme s páterem van zavřelem na Mouřenci dali při loňském adventním koncertu. Slíbili jsme, že kostel otevřeme veřejnosti. Od května se tu konalo už 9 prohlídek, které přilákaly zhruba 400 lidí. Setkávám se s poutníky, kteří na Šumavu přijíždějí desítky let, ale poprvé měli možnost do běžně uzavřeného kostela nahlédnout. Někteří lidé jsou při pohledu na zachráněnou památku ze 13. století hodně dojatí. Kostelem provádím dobrovolně a zadarmo. Největší odměnou jsou pro mne právě spokojení a dojatí návštěvníci,“ svěřuje se Milota.

Během sobotní poutní slavnosti bude možné zakoupit přímo u kostela originální mouřenecké podmalby na skle z dílny Jarky Korandové, pohlednice a drobné občerstvení. Při akcích na Mouřenci mohou lidé také dobrovolně přispět jakoukoli částkou na údržbu a zvelebení kostela. „Duchovní správa přislíbila, že peníze použije příští rok na pořízení dřevěné sochy svatého Mořice. Někteří turisté jsou opravdu štědří, ale dík patří všem, kteří přispěli jakoukoli částkou. Přál bych si, aby příští rok v září mohla být socha vysvěcena. Bude to přesně 20 let od nového vysvěcení kostela na Mouřenci v roce 1993,“uzavírá Lukáš Milota.

Pouť na Mouřenci 22. září:

* 12:00 komentovaná prohlídka kostela

* 14:00 koncert klatovského sboru Šumavan

* 15:00 česko-německá mše svatá

* 16:00 komentovaná prohlídka kostela