Školáci už ví, jak se Vimperku třídí odpad

 

V pátek 21.9.2012 pozval Městský úřad Vimperk naši školu na projektový den „Nakládání s odpady
ve Vimperku”. Pozvání jsme rádi přijali a díky vstřícnosti organizátorů se za naši školu mohl zúčastnit
celý druhý stupeň.

 

Akce byla tvořena pěti stanovišti:

 

– nábřeží Volyňky – ukázka techniky na údržbu městské zeleně a na svoz odpadu

 

– nábřeží Volyňky – ukázka třídění odpadů – www.tonda-obal.cz

 

– skládka odpadu v Pravětíně – seznámení s provozem skládky a s její postupnou rekultivací

 

– sběrný dvůr ve Vimperku – možnost ukládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu; zde si žáci
prohlédli i tzv. křišťálovou popelnici – putovní ocenění, které bylo Vimperku propůjčeno jako městu,
které v České republice nejlépe třídí odpad

 

– kompostárna ve Vimperku – způsob likvidace a další využití bioodpadu

 

Všechna stanoviště byla provázena odborným výkladem příslušných zaměstnanců, kteří zodpověděli i
následné dotazy žáků. Celá akce byla pracovníky MěÚ Vimperk výborně připravena. Děkujeme.

 

 

Michal KOLAFA,

ZŠ Smetanova

 

 

 

Tímto pátečním programem akce zaměřená na nakládání s odpadem ve Vimperku nekončí. V sobotu se bude moci veřejnost seznámit se kompetním systémem odpadového hospodářství. Sobotní program naleznete zde.

 

 

1-wp 0010311-wp 0010361-wp 001055